„Nádraží s takhle vysokou frekvencí by si zasloužilo lepší zázemí pro cestující,“ vyjádřil svůj názor Marek Šabata z Kostelce nad Orlicí, který do Týniště denně dojíždí do zaměstnání. „Úroveň toalet je hrozná, starým lidem se špatně nastupuje do vlaku, o bezbariérovosti si mohou nechat jen zdát. Celé nástupiště je navíc permanentně zablácené. To, že se v prostoru nádraží nesmí kouřit, ke kultuře cestování nestačí. Nádraží je plné opilců. Cestující by určitě přijali s povděkem možnost zajít si při čekání na vlak do slušné restaurace,“ uzavřel Marek Šabata.

Týniště stále disponuje pouhými dvěma železničními přechody. „Lidé si cestu pravidelně zkracují přes koleje,“ potvrdil velitel Městské policie v Týništi Martin Štěpánek. „V listopadu jsme dopisem oslovili ředitele Správy železničních a dopravních cest, ve kterém jsme žádali o schůzku, na níž jsme chtěli projednat řešení této situace,“ uvedl na téma nádraží starosta Týniště Jaroslav Matička. „Odpověď však dosud nepřišla, takže nyní po Novém roce se chystáme podniknout opět kroky vedoucí k jednání o úpravách nádražního prostoru,“ řekl Jaroslav Matička. (ira)