Město je důležitým železničním uzlem a s růstem kvasinské automobilky houstne doprava i na kolejích. Někdy tu lidé na závorách pročekají dokonce desítky minut, hlavně v ranní a odpolední dopravní špičce.

"Když někdo stojí šedesátý v řadě, popojede dvacet metrů a závory zase spadnou. Na první dobrou to častokrát nedáte," potvrzuje starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský. Doprava na železnici v regionu bude ještě narůstat zejména kvůli rozvoji průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Přejezd se zruší, zbuduje se podjezd

Správa železničních dopravních cest proto chystá velké změny. Jejich součástí by měla být mimo jiné výstavba mimoúrovňového křížení - železničního nadjezdu v Týništi nad Orlicí, zrušení zmíněného přejezdu u tamní Vodárenské věže a jeho nahrazení podjezdem pro automobily za nejméně čtvrt milionu korun. Ten by měl neutěšenou situaci vyřešit.

"Celkové investiční náklady stavby Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí - Častolovice - Solnice, 3. část jsou 2,2 miliardy korun s termínem realizace 2023 až 2024. Samotný podjezd by měl stát zhruba 250 milionů korun. Vzhledem k tomu, že v současné době připravujeme dokumentaci pro vydání stavební povolení, jsou všechny ceny pouze předpokládané," podotýká mluvčí Správy železničních dopravních cest Marek Illiaš.

Jak prozradil Libor Koldinský, stavba podjezdu by však podle posledních zpráv měla začít už na jaře příštího roku, posune se asi o sto metrů směrem k nádraží a budou ho moci využívat i pěší.

Cesta ze sídliště na nádraží se zkrátí

"V podjezdu bude řádný chodník a cesta ze severní části sídliště na nádraží se tímto průchodem zkrátí. Vznikne i nový, osvětlený podchod - ne v současném místě u věže, ale na druhé straně přejezdu asi o dvacet či třicet metrů dál."

Zrušen má být rovněž současný přejezd u bývalého Elitexu a místo něho vznikne asi o 300 metrů dále směrem na Hradec Králové nový.

V projektu SŽDC se počítá také s rekonstrukcí stanice Týniště nad Orlicí. "Jde o staniční koleje, nové zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení a silnoproudou technologii. V plánu je také výstavba nové výhybny Rašovice mezi Týništěm a Častolovicemi a rekonstrukce mostu v Častolovicích," dodává Marek Illiaš.