"Kromě bezpečného cestování pro občany i turisty jsme vybudováním stezky získali koridor, kde je v zemi podél trasy uložen hlavní přivaděč pitné vody pro město," prozradil v rozhovoru pro Deník starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský.

Město je však také důležitým železničním uzlem, což s sebou přináší i problémy. S růstem kvasinské automobilky doprava zhoustla i na kolejích, u často svěšených železničních závor prostojí řidiči někdy až desítky minut a hlavně v dopravní špičce se tu pak táhnou dlouhé kolony aut. Plány Správy železničních dopravních cest by ale měly přinést velké změny a úlevu motoristům. Chystá se mimo jiné výstavba mimoúrovňového křížení - železničního nadjezdu v Týništi nad Orlicí, zrušení zmíněného přejezdu u vodárenské věže a jeho nahrazení podjezdem pro automobily.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkJak to vypadá se stavbou podjezdu?
Budoucí možný podjezd skutečně na veřejnosti rezonuje jako velké téma. Prozatím má vše v rukou investor Stavby železnic, který je v současnosti se stavbou před vydáním stavebního povolení u Drážního úřadu. Město Týniště nad Orlicí bylo od začátku a je dodnes v plné součinnosti nejen s investorem, ale i s projektanty ze SUDOP Praha. Celá stavba třetí části zkapacitnění trati do Solnice, jejíž je týnišťský podjezd pouze součástí, se bude dělit na více časových úseků s předpokladem ukončení v roce 2025. Roli hraje určitě více faktorů, mezi které patří třeba dokončení rekonstrukce kolejiště na pardubickém nádraží a plná propustnost hlavního železničního koridoru.

S nárůstem dopravy souvisí často chybějící kapacity pro parkování. Jak je řešíte?
Kam s ním (tedy autem) je myslím noční můrou všech municipalit po celé zemi. Nejinak je to s nárůstem počtu aut samozřejmě i v Týništi. Přesto si myslím, že jsme za poslední tři roky vytvořili více sto nových parkovacích míst v různých částech města. Město není ovšem nafukovací, je určitě důležité vidět problematiku i u neukázněných občanů. Velké množství vozidel se parkuje na veřejných komunikacích, přesto by mohla mít své místo na pozemcích rodinných domů jejich vlastníků. Ovšem to je stoprocentně problematika, se kterou se potýkají ve všech obcích a kterou není nijak možné vymáhat a zůstane to vždy pouze na jednotlivcích a jejich přístupu.

Jak pokračuje přístavba základní umělecké školy, jak budou využity nově získané prostory?
Dostavba umělecké školy běží přesně dle stavebního i finančního harmonogramu. Jsem nadmíru spokojený nejen se stavební firmou Kerson z Dobrého, ale také se stavebním i autorským dozorem. Kontrolních dnů se občas účastním a je na nich skutečně zodpovědné pracovní nasazení všech, včetně týmu ze základní umělecké školy, který vnáší do celého procesu kvalitní a účelné připomínky pro funkčnost budoucí stavby. Škola získá nové prostory pro divadelní obor a třeba i atelier pro malířský obor s venkovní terasou.

Jaké velké investice Týniště ještě v brzké době čekají?
Abych řekl pravdu, máme za toto volební období již hodně proinvestováno. Realizovaly se projekty školního hřiště, rekonstrukce zahrady mateřské školy, velká úprava křižovatky Mostecká-Turkova, lesopark Voklik, rekonstrukce středu Mírového náměstí, generální oprava školní kuchyně, přibyla parkoviště. Skutečně si myslím, že i se současnými stavbami toho není málo. Přesto připravujeme výstavbu nové hasičské zbrojnice, jelikož současné prostory již opravdu nevyhovují. Musíme přemýšlet i o řešení nárůstu dětí do školek. Víme o nutných rekonstrukcích chodníků ve městě i našich obcích. Ovšem je stále potřeba myslet, že především na to všechno musíme mít prostředky, které, jak je obecně známo, obcím na příjmové straně rozpočtu ubývají.

A z rozpočtů obcí a měst navíc ubírá náprava škod, které působí vandalové…
S problematikou vandalismu jsme se kupříkladu u nás potkali, když v covidové době mládež poničila mobiliář v novém lesoparku Voklik. Setkáváme se s velkým nepořádkem na místech odpadového hospodářství, něco málo nevzhledného výtvarného umění nám zanechají i sprejeři. Máme sice ve městě kamerový systém, ovšem vlastní identifikace pachatele a jeho potrestání je bohužel složité. Někdy mně nelogický a protichůdný výklad různých předpisů hlava nebere.

Z Týniště do Křivic vede nová cyklostezka. Připravujete další novinky, které by mohly přitáhnout turisty?
V naší vodárenské věži, která slouží trochu jako galerie, trochu jako muzeum, ale také jako rozhledna a provozuje ji spolek přátel, bude po celé léto výstava o četnictvu. Jsem přesvědčen, že ta přitáhne nemálo turistů. Přes léto proběhne i food festival. O čem jsem ale přesvědčen, že mnoho turistů vyzkouší, je právě dokončená cyklostezka.