Měla by být širší a vést těsně vedle současné silnice. Cesta by se měla narovnat, aby lépe odolávala tlaku vody při záplavách. Ty se také podepisují na havarijním stavu mostků a naložené kamiony jim rozhodně neprospívají. I proto tudy smějí od podzimu projet jen vozy s maximálním zatížením 5 tun na jednu nápravu. Kraj kvůli tomuto omezení zajistil nasazení mikrobusů místo autobusové dopravy. Přesto lidé upozorňují na to, že si s aktuální nosností mostků někteří řidiči těžkých aut hlavu nelámou. Zkracují si cestu. Další nejbližší spojení silnice č. 11 s "pětatřicítkou" v Pardubickém kraji je totiž až v Třebechovicích pod Orebem anebo Česticích.

"Pokud tam ty kamiony jezdí, požádám policii, aby to důsledněji kontrolovala," uvedl královéhradecký hejtman Jiří Štěpán.

I při středeční obhlídce místa tady náš fotoreportér spatřil kamion plně naložený auty. Zatímco ten projel bez povšimnutí, fotograf dostal pokutu za špatné stání.

"Tamhle stojí policajti a kamiony tady jezdí jako by nic, ještě jim zamávají," posteskl si starší cyklista.

Policista se služebním číslem 327344 na otázku, proč nedají pokutu kamionu, který před chvílí projel naložený škodovkami, se ohradil: "A vy víte, kolik ten kamion váží? Nevíte. A jak to máme vědět my? Když ho nemůžeme zvážit, tak mu nemůžeme dát pokutu."

Majitel nechce víc kamionů

Nezbytným pracím na nové silnici mezi Albrechticemi nad Orlicí a Týništěm nad Orlicí brání nedořešené vlastnické vztahy. Josef Tužil, majitel posledních potřebných 289 m2 pozemku, již několik let prakticky odmítá komunikovat a brání tak krajské investici v hodnotě 180 milionů korun. "Kdyby se tam postavila nová silnice, udělají nové mosty, které budou odolnější, a pak tam budou jezdit samé kamiony," sdělil svůj názor.

Jak upozorňuje kraj, problém už pociťují obyvatelé obcí na levém břehu Orlice, kterým rostou náklady na svoz odpad nebo třeba dovoz stavebního materiálu. Především je prý ale ve hře i bezpečnost v těchto lokalitách, kde je ohrožena akceschopnost složek integrovaného záchranného systému.

O dalším postupu v Týništi nad Orlicí jednali Martin Červíček, první náměstek hejtmana odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství, a ředitel krajské Údržby silnic se starosty dotčených měst a obcí.

Vyvlastnění by bylo až krajní řešení

„Pokud se přes všechny učiněné ústupky nepodaří dojednat dohodu, připravujeme ve spolupráci s místní samosprávou kroky, které mohou vést až k vyvlastnění pozemku. Považuji to za krajní řešení, ale pokud se jednání s majitelem neposunou z mrtvého bodu, bohužel se mu nevyhneme,“ řekl Martin Červíček.

Vedení Týniště nad Orlicí, Borohrádku, Albrechtic nad Orlicí, Žďáru nad Orlicí, Nové Vsi, Holic a Bolehoště adresoval dopis, ve kterém shrnul závěry společného jednání a nastínil další postup, který by měl vést k uskutečnění jedné z klíčových dopravních staveb na území kraje.

„Na přípravě této investice intenzivně pracujeme od roku 2016 a budeme v tom pokračovat. Kdybychom měli majetkově vyřešen poslední pozemek, můžeme mít stavební povolení takříkajíc druhý den. Jsme také připraveni požádat o dotaci z evropských fondů,“ dodal Martin Červíček.

V případě dalšího odkládání rekonstrukce může dojít k výrazné změně v užívání silnice II/305, což by negativně pocítili nejen místní obyvatelé, ale i mnozí další motoristé.

Přesto se ozývají i hlasy proti. "Proč neřeknete, že pak bude neomezená kamionová doprava?! My co žijeme u hlavní silnice s tím nesouhlasíme," uvedl Petr Horký.

Majitel pozemku (J. T.) parc. č. 87/3 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí má v zásadě tři podmínky pro to, aby prodal část svého pozemku potřebného pro výstavbu přeložky. Jednak požaduje odkoupení celého pozemku o výměře 5 955 m2. Koupi celého pozemku schválila Rada i Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, kupní smlouva je od loňského roku připravena k podpisu, majitel pozemku ji odmítá podepsat.

Další podmínkou je vyřešení vlastnického sporu mezi J. T. a obcí Albrechtice nad Orlicí ohledně průběhu hranice mezi jeho pozemky a pozemkem obce Albrechtice nad Orlicí, kdy tvrdí, že obec Albrechtice nad Orlicí postavila část chodníku na jeho pozemcích a že u své nemovitosti nemůže parkovat na svém pozemku. Vytýčením hranic, které proběhlo na jaře 2017, se ukázalo, že nově vybudovaný chodník je postaven na pozemku obce Albrechtice nad Orlicí. Obec Albrechtice nad Orlicí schválila záměr darovat panu majiteli pozemku část pozemku a stavby chodníku pro vjezd a parkování. Údržba silnic Královéhradeckého kraje zajistí potřebné stavení úpravy chodníku, aby se na parkovací místo dalo bez problémů najíždět.

Třetí podmínkou, kterou J. T. podmiňuje souhlas s prodáním svého pozemku, je úklid zbytků sutě z pozemku parc. č. 42/2 po rekonstrukci domova důchodců. J. T. byl několikrát vyzýván k setkání na místě samém, aby bylo možné na místě společně specifikovat rozsah této úpravy. Doposud na tyto výzvy nereagoval. Ve svém dopise ze dne 25. 9. 2018 pak na toto téma napsal: „Pokud tedy nemáte ložisko určeno, obávám se po Vašem zásahu dalších škod na pozemku a komplikovaného dovolávání se nápravy. Pak budu raději souhlasit pouze s nápravou této situace formou povrchového vyčištění části nezoraného pozemku podél plotu“. Toto povrchové vyčištění pozemku jsme provedli v prosinci loňského roku.

(zdroj: Jiří Brandejs, Údržba silnic Královéhradeckého kraje)