Na sobotu 25. května jsou připraveny komentované prohlídky kostela sv. Prokopa a také navazující „tajemné“ středověké podzemní chodby, která vznikla ve 14. až 16. století a vede od kostela směrem k faře. V době od 9 do 11 hodin se pod dohledem dobrovolných hasičů vydají zájemci na průzkum části štoly, jež bude za tím účelem osvětlena.

Svatostánek přivítá účastníky hned na třech místech - v samotné lodi, na kůru a ve věži. Heraldické starobylosti - zazděné náhrobky nebo křtitelnici ve tvaru obráceného zvonu z roku 1550 představí účastníkům Petr Kropáček.

„O patro výš“ na kůru pak budou připraveni varhaníci Lukáš Koblása a Vladimír Jelínek, aby v plné kráse představili varhany z roku 1872, které nedávno prošly celkovou renovací. Určitě zazní hudební ukázky.

Zpřístupněna bude i zvonice, kde se to, řečeno s nadsázkou, doslova hemží zvony. Dva kusy - jeden odlitý roku 1545 a druhý 1559 - patří k historicky nejcennějšímu, co v Přepychách mají. Novotou naopak září zvon sv. Jiří, který vloni v létě nahradil kus rekvírovaný za války.

„Máme na tento den povoleno zvonit třeba i každou čtvrthodinu, podle množství zájemců tak, aby si zvonění mohli vyzkoušet i dárci,“ prozradila s radostí starostka obce Zdeňka Seidelová, iniciátorka obnovy zvonů i varhan a štědrý dárce v jedné osobě. V Přepychách totiž na záchranu těchto vzácných památek přispělo mnoho obyvatel obce i širokého okolí.

V pátek 31. května rozezní v 18 hodin kostel sv. Prokopa barokní a klasické skladby v podání souboru žesťových nástrojů Brass Band, který vznikl u Ústřední hudby Armády ČR z předních hráčů žesťových sekcí. Zajímavostí je, že se armádní těleso představí v rodné obci pplk. Karla Pšeničného, bývalého dirigenta ústřední hudby ČSLA a Posádkové hudby Praha.

Koncert Brass Bandu tedy zakončí Týden kostelů v Přepychách a zároveň zde zahájí letošní cyklus benefičních koncertů.