Počátkem týdne se do této technicky velmi náročné akce pustila specializovaná firma. Střílna už je pevně zafixovaná na správném místě ve stěně objektu.