Již ve čtvrtek 28. října, v den státního svátku, ve 14 hodin společnost Lesy České republiky na Anenském vrchu v Orlických horách slavnostně otevře zcela novou sedmnáct metrů vysokou rozhlednu Anna.

Oblast je oblíbeným cílem mnoha turistů, kterým dosud chyběl kvalitní výhled do přilehlého i vzdálenějšího okolí. V celých Orlických horách ojedinělá rozhledna situovaná v blízkosti Říček turistům tuto skutečnost vynahradí. Stavba je součástí projektu města Rokytnice v Orlických horách a Euroregionu Glacensis nazvaného Projekt lávek a rozhleden na česko-polském pomezí v Orlických horách.

„Rozhledna by měla přispět k rozvoji cestovního ruchu a do Orlických hor přilákat další milovníky turistiky a krásné přírody. Projekt počítá s výstavbou dalších tří rozhleden v této oblasti nejen na českém, ale také na polském území,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Náklady na stavbu rozhledny dosáhly téměř jednoho a půl milionu korun. Společnosti se přitom díky kvalitně zpracovanému projektu podařilo získat podporu z fondů Evropské unie. Součástí projektu jsou i další doprovodná zařízení, například odpočinková místa či informační tabule, které budou návštěvníky informovat o historii místa, přírodních poměrech a hospodaření Lesů ČR.

Samotná stavba rozhledny trvala necelé tři měsíce, přibližně od poloviny července do poloviny října. Na stavbu byly použity jako nosné prvky na sloupy modříny zvlášť vybrané z porostů ve správě Lesů ČR v oblasti Rychnova nad Kněžnou. Podlaha jednotlivých odpočinkových plošin na rozhledně je z dubového dřeva, výplně zábradlí pak ze dřeva borového.

Pro účastníky slavnostního otevření je připravena limitovaná edice přibližně 200 kusů pamětních listů. Díky spolupráci s Klubem přátel rozhleden Lesy ČR zajistily pro novou rozhlednu na Anenském vrchu pamětní razítko. Jeho otisk budou moci turisté a zájemci obdržet nejen v zítřejší den otevření, ale dále také na nedaleké tvrzi Hanička.

Atmosféru slavnostního otevření rozhledny zpestří i krátký kulturní program a soutěže pro děti. U rozhledny bude stát čestná stráž v dobových uniformách ozbrojených složek první republiky Československé - armáda, finanční stráž, četnictvo. „Připraveným programem se snažíme navázat na prvorepublikovou tradici, jejíž pokračování bylo násilně přerušeno druhou světovou válkou. Po roce 1945 již tato tradice nebyla obnovena,“ uvádí na vysvětlenou Jana Trejtnarová, vedoucí Lesní správy Lesů ČR Rychnov nad Kněžnou.

„Z rozhledny bude vidět na všechny strany. Například na Králický Sněžník, Suchý vrch i do Kladska, na druhou stranu pro změnu do kraje na Solnici či Rychnov, vidět by měla být i Kunětická hora. Rozhledna bude samoobslužná, a to v každé roční době, informovat o tom bude provozní řád. Výjimkou budou noci a v zimě vysoká sněhová pokrývka, vstup bude na vlastní nebezpečí. Tak to bylo koncipováno již od prvopočátku,“ dodala Trejtnarová.

Nová rozhledna Anna zároveň připomene historii místa a obnoví dávnou tradici. Kaple s malou rozhlednou totiž na Anenském vrchu stála až do roku 1937. Obě původní stavby však musely ve 30. letech minulého století, v době krátce před začátkem 2. světové války, ustoupit budování těžkého opevnění.

Celý projekt byl financován nejen společností Lesy ČR, ale také příspěvkem jednoho z operačních programů Evropské unie, který se podniku díky kvalitně zpracovanému projektu podařilo získat. Z Programu rozvoje venkova byl přiznán příspěvek (80%) ve výši zhruba 1,156 milionu korun z celkových výdajů.