Z Rychnova je odchod od autobusové zastávky MHD Draha ve dvou etapách, a to ve 12.00 hodin s vedoucím Karlem Žabokrtským a ve 12.30 hodin s vedoucím M. Molcarem. Setkání na Jahodové hoře je ve 14.00 hodin. V sokolovně v Javornici bude všechno připraveno na posezení, kam mohou zájemci společně odejít z Jahodové hory. Z Javornice od sokolovny mohou účastníci odjet do Rychnova autobusem v 16.41 nebo v 18.41 hodin. Novoroční výstup na Jahodovou horu je zároveň zahájením rychnovské turistické sezony v roce 2010. (ign)