Výchozí místo našeho výletu, Těchonín, leží ve výšce asi 450 metrů nad mořem, v údolí, kterým protéká Tichá Orlice již nejméně od roku 1514. Správní území obce zahrnuje sídla Těchonín, Celné a Stanovník, které patřily v minulosti většinou k panství Kyšperk. V letech 1871 až 1873 zde probíhala výstavba železnice Praha – Hanušovice. Nyní mají sídla necelých 700 obyvatel. Je zde unikátní zařízení, původně tajný objekt z počátku 70. let, kde se zabývali ochranou před biologickými zbraněmi. Těchonínské zařízení je v Česku unikátní, má kolem 40 lůžek a čeští vojáci, kteří se vracejí z mise (Afghánistánu, Iráku), tam zamíří, aby se zjistilo, zda si nepřivezli nějaký exotický virus.

Sestup do údolí Divoké Orlice

Po modré turistické značce nás cesta lesem a loukami vedla do kopce k obci Studené. Vrchnost v tomto místě roku 1670 vystavěla první chalupu a založila vesnici Studenec. Nyní zde ve výšce 570 metrů nad mořem pod vrcholem kopce Studenecké skály (718 m n. m.) žije 156 obyvatel. Zdejší katolický kostel byl postaven v letech 1820 - 1822 a zasvěcen sv. Anně.

Přes nejvyšší bod našeho putování ve výšce asi 620 metrů jsme začali sestupovat do údolí Divoké Orlice k známé Pastvinské přehradě. Došli jsme na konec zátoky zvané Studenecká sešli k hrázi.

Zahájení stavby Pastvinské údolní přehrady na Divoké Orlici v Nekoři bylo 10. července 1933. Zúčastnil se ho ministr veřejných prací J. Dostálek, rodák ze Šedivce a žák Nekořské školy. Stavba přehrady trvala od července 1933 do konce roku 1938. Pod vodou zmizela velká část obce Pastviny včetně kostela. Naplněná nádrž pojme skoro 11 milionů metrů krychlových vody a zabírá plochu 110,3 hektarů. Kamenná zděná gravitační hráz je v koruně vysoká 38,5 metru a 192,7 metru dlouhá, v patě má šířku 29,6 metru. Vodní elektrárna má Francisovu turbínu o výkonu 3000 kW a pracuje ve špičkovém režimu. Jeden kilometr níže je menší vyrovnávací přehrada Pastviny II o délce 40 metrů. Elektrárna s jednou Kaplanovou turbínou má výkon 185 kW. V době přebytku eklektické energie v síti je voda přečerpávána ze spodní do horní nádrže. Přehrada slouží nejen k výrobě elektřiny, ale také k ochraně před povodněmi, rekreaci a vodním sportům. Je tady krásná příroda, koupání v čisté vodě, možnosti ubytování a stravování.

Počasí jim přálo

Kolem malé nádrže jsme došli do další obce, Nekoře. Prošli jsme větší částí kolem několika penzionů, restaurací, evangelického kostela a hřbitova s kostelem sv. Mikuláše. Poprvé se Nekoř připomíná v popise diecese Pražské, který byl sepsán v letech 1344 – 1350. Dějiny Nekoře jsou spjaty s dějinami panství Žampašského a Kyšperského, k nimž Nekoř patřila. Dnes tu žije 880 obyvatel a skoro třetina domů je využívána k rekreaci.

Z Nekoře jsme se dostali ke státní silnici č. 11 a do Šedivce. Existence obce je prokázána od roku 1539. Je to menší obec s 210 obyvateli pyšnící se pěkným novorenesančním kostelem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1898. Je pěkně upravená a svažuje se k Letohradu do údolí Tiché Orlice. Asi po 2 kilometrech jsme došli k areálu střediska vrcholového sportu biatlonu na okraji města Letohrad ( 6260 obyvatel). Po příchodu na nádraží jsme si v tamní restauraci dopřáli po 15 kilometrech zasloužené občerstvení.

Počasí nám velmi přálo. Slunce a později i příjemné teplo přispělo k velmi vydařenému výletu. I účast byla nebývale velká, a to 26 osob a fenka Ambra. Výlet připravil a vedl pan Oldřich Zeman.

Otto Šabart