Zpráva DCK OVV FAČR  z 12. 9.

1. Stanislav Holoubek (Voděrady) – 1 SU nepodmíněně.

2. Ladislav Guldán (Lípa n. O. B) – neprojednáno vzhledem k nesrovnalostem v ZOU, hráč má zastavenou činnost do projednání DCK.

3. Martin Kamš (Lípa n. O. B) – neprojednáno vzhledem k nesrovnalostem v ZOU, hráč má zastavenou činnost do projednání DCK.

4. Michal Chudý (AFK Union Rokytnice v O. h.) – neprojednáno – chybí náležitosti.

Různé: Na příští zasedání DCK dne 19. 9. se dostaví k podání vysvětlení nesrovnalostí vyloučeného hráče Lípa n. O. B v ZOU č. A3A 0501: HR Miroslav Dostálek, kapitán Stanislav Kopecký, vedoucí mužstva Josef Havlíček, hráči Martin Kamš a Ladislav Guldán. ⋌(jn)