Christus mansionem benedicat, tedy Kriste, žehnej tomuto domu, to je význam tříkrálové zkratky K+M+B, která je často vnímána i jako jména tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar.

Koledníci mají průkazku

Během blížícího se víkendu mohou obyvatelé Rychnovska opět přispět potřebným formou tradiční Tříkrálové sbírky. Ta se pod záštitou Charity ČR letos koná již po jedenácté. Koledníci, ustrojeni do královského oděvu, vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností, jako jsou cukříky a kalendáříky. Vedoucí tří až čtyřčlenné skupinky je vždy vybaven průkazem.

Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Část výnosu je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Charity použijí výtěžek sbírky i na zakoupení zdravotnických pomůcek. Část je věnována také na projekt školního autobusu pro chudé děti v Indii.

Od pátku do neděle

„Ve dnech od 7. do 9. ledna vyrazí do ulic místní koledníci převážně z řad skautů a dětí z farnosti. Pro obce na Rychnovsku je připraveno kolem devadesáti kasiček,“ uvedla ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou Eva Šmídová.

Na dvacet skupinek koledníků se sejde v sobotu 8. ledna v 9 hodin u rychnovského Stacionáře sv. Františka. Poté se vydají dům od domu a přinesou lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi.

Požehnání Tříkrálové sbírky v Opočně se uskuteční 8. ledna v 9 hodin v děkanském kostele. Odtud se následně koledníci rozejdou do všech domácností.

Obyvatelé Kostelce nad Orlicí mohou v průběhu víkendu potkat tři skupinky koledníků, ve Vamberku jich bude putovat deset.

V Neratově je na sobotu 8. ledna od 14 hodin ve spolupráci s litomyšlskými hudebníky přichystán tradiční tříkrálový koncert. Přítomni budou i tři králové, jimž mohou návštěvníci přispět. Ti pak budou během soboty a neděle procházet Bartošovicemi, Rokytnicí a Orlickým Záhořím, a kromě znamenání dveří domů nápisem K+M+B vybírat peněžní příspěvky na tříkrálovou charitní sbírku.

Farní charita v Dobrušce si letos poprvé Tříkrálovou sbírku pro město a okolní obce organizuje sama. „Jen pro samotné město je nachystáno pětadvacet kasiček,“ uvedla tamní ředitelka Jana Poláčková. Vyhodnocení sbírky proběhne společně se zhasnutím vánočního stromu v neděli od 17 hodin na náměstí F. L. Věka. „Výtěžek bude tradičně použit na pomoc potřebným, handicapovaným, rodinám v nouzi a na doplnění nabídky zdravotně technických pomůcek do půjčovny v Dobrušce,“ dodala Poláčková.

„Z rychnovské sbírky bude stejně jako loni 65 procent získané částky vráceno na účet Farní charity, která peníze využije na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka, kde pomohou lidem s mentálním postižením a seniorům, dále budou určeny na podporu rodin s postiženým dítětem, rodin s více dětmi a dalším,“ informovala Šmídová. Pěti procenty z vrácené částky se jak Dobruška, tak Rychnov podílí na projektu školního autobusu pro chudé děti v Indii.

Je možné přispět také pomocí DMS
- Do Tříkrálové sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.
- Cena jedné DMS je 30 korun, Charita ČR z každé DMS obdrží 27 korun.