Je třeba říci, že při pohledu „zvenku" připomíná tým pod křídly Farní charity dobře namazaný stroj, jedoucí na plné obrátky. Ohromný dojem na každého udělá kostel svatého Václava zaplněný malými Kašpary, Melichary a Baltazary při pravidelném ranním požehnání. Letos vše navíc umocnil společný zpěv písně Narodil se Kristus pán na úvod.

Dobruška (včetně Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, 
 Chábor, Běstvin a Dolů) 163 497
Val, Chlístov 10 929
Opočno (vč. Čánky, Dobříkovce)60 702
Pohoří 15 654
Podbřezí, Lhota 18 688
Přepychy, Záhornice bude upřesněno
Kounov 8 061
Houdkovice 5 560
Očelice, Městec 11 217
Dobré, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště 27 517
Bílý Újezd, Hroška, Roudné 16 022
Semechnice 11 563
Bačetín 6 443
Trnov 6 310
Deštné v Orlických horách 9 287
Bystré 12 321
Janov, Tis 7 345
Dobřany, Nedvězí 531
Sněžné 4 890
Ohnišov 14 379
Olešnice v Orlických horách 8 141
Sedloňov 6 992
Bohdašín 6 788
Týniště nad Orlicí 16 269
Lípa nad Orlicí 10 827
Celkem 466 933

Složení skupinek včetně vedoucích je různé. Někteří jsou již ostřílenými matadory, jiní trochu nervózní a plni očekávání z první služby. Ideální je skloubit zkušenost s nováčkovským elánem tak, jak se to podařilo v téměř rodinném týmu pod vedením Jany Šťáskové, v němž vedle jejího syna Matyáše, který převzal pomyslnou královskou štafetu od brášky Lukáše, vyráželi poprvé na zkušenou jeho bratranci Tomáš a Michal Peroutkové.

Foto půl druhé
stovky malých králů

Ještě předtím, než se vydali do svého rajónu, museli spolu s celou K + M + B družinou zapózovat fotografům na schodišti před dobrušským kostelem. Vidět tolik králů pohromadě lze snad opravdu jen v den Tříkrálové sbírky.

A pak vše začalo. Každý – králové, vedoucí skupinek, řidiči, dobrovolníci v pastoračním centru – přesně ví, co je jeho úkolem a zároveň je odhodlán udělat vše pro konečný úspěch, jímž je získání finančních prostředků na pomoc potřebným lidem.

Těsně před rozhovorem s Ing. Janou Poláčkovou potěšilo opětovné setkání s Janou Šťáskovou, která se právě vracela do pastoračního centra. „Jsme unavení, ale lidé nás mile překvapili, jak byli letos opravdu štědří," krátce popsala zážitky členů své skupinky.

Do dobrušských ulic vyrazilo čtyřiačtyřicet královských skupinek

Rychnovsko – Průběh letošní Tříkrálové sbírky přiblížila Deníku JANA POLÁČKOVÁ, ředitelka Farní charity v Dobrušce. Do dobrušských ulic vyrazilo čtyřiačtyřicet královských skupinek

Můžete říci základní informace o organizaci Tříkrálové sbírky 
v Dobrušce a okolí?
Letos jsme zapečetili 104 pokladniček, z toho pro samotnou Dobrušku celkem padesát. Do dobrušských domácností vyrazilo 44 skupinek, v některých z nich byli nejen tři králové, ale také čtvrtý koledník a samozřejmě jeden dospělý. Počet přihlášených koledníků totiž převyšoval kapacitu vedoucích.

Kolik lidí tedy vyrazilo 
do terénu?
Včetně vedoucích bylo tedy v terénu 180 lidí. Zbytek se pohyboval v okolních obcích a městech, tzn. že 416 koledovalo ve zhruba dvaceti pěti obcích. S Týništěm, kde jsme vloni zkoušeli koledovat poprvé, celkem 26.

Území, které pokrývá v den sbírky Farní charita Dobruška, se tedy stále rozšiřuje?
Mám radost, že jsme už letos našli v Týništi kontaktní osobu. Letos jsme tam poslali po dvou skupinách z Dobrušky a Opočna. Naším cílem je, aby 3k sbírka v Týništi probíhala v režii tamních organizátorů. Zlepšuje se situace i v Deštném, kde se pohybovaly čtyři skupiny složené z místních dětí, což je velmi důležité. Zásluhu na tom má manželka ředitele dobrušské školy, která se ujala iniciativy a děti tam mají vytvořeno i zázemí. Tradiční místa, kde výborně probíhá spolupráce tamních organizátorů s místními úřady a samosprávou je Opočno, Dobré, Bystré, Podbřezí, Přepychy a Očelice.

Jak funguje zázemí v dobrušském pastoračním centru?
O koledníky v pastoračním centru pečuje 15 – 17 dobrovolníků a dostávají tam guláš, kterého jsme uvařili kolem dvou set porcí. Dále je k dispozici teplý čaj, drobné občerstvení a samozřejmě se tam mohou ohřát. Pečivo a přílohy ve formě knedlíků nám opět sponzorsky poskytlo Pekařství bývalého starosty Oldřicha Klobase.

Dobrovolnický tým má letos mezinárodní složení?
Ano, Dva z nich přijeli až z Holandska. Jsou to naši přátelé Anton a Bertha van Eijk, kteří se velice aktivně zapojili jako řidič a pomocnice v kuchyni. Oba jsou z Tříkrálové sbírky nadšeni. Tuto tradici v Holandsku neznají. Když viděli vracející se koledníky se spoustami sladkostí a dobrůtek, nechtěli věřit vlastním očím. Vysvětlila jsem ji, že lidé dávají nejen peníze, ale navíc odměnu dětem, kterým tím dělají radost. Říkali, že u nich se něco podobného děje na svátek sv. Martina. V této podobě ještě ale sbírku neviděli. Byli opravdu překvapeni.

Jak hodnotil organizaci sbírky nový pan farář Augustín Slaninka?
Poté, když koledníkům v kostele požehnal, a my jsme je rozvezli na všechny trasy, pozval nás na kávu a také se vyslovil velice kladně k organizaci sbírky. Ani on něco takového ještě nezažil. Vidí v tom ohromnou sílu. Ocenil spojení skautů a charity, což je podle něj úžasné, a na Slovensku, odkud pochází a přišel do Dobrušky, taková tradice není.

Koledníci mají před sebou ještě jeden úkol a také odměnu?
V neděli přijdou zazpívat koledy na náměstí F. L. Věka při příležitosti ukončení vánočního období a zhasnutí vánočního stromu. Tam také tradičně vyhlašujeme předběžné výsledky sbírky. Odměna je pro všechny koledníky připravena na úterý 
27. ledna, kdy se ve spolupráci s městem Dobruška uskuteční ve společenském centru dvě filmová představení pohádky Tři bratři.

A vaše první dojmy?
Jako každoročně mám úžasný pocit, že se nic i přes nepříznivé počasí nestalo. Vše proběhlo hladce a déšť dětem vůbec nevadil. Naopak některé byly smutné, že měly za dvě hodiny odkoledováno a další úkol jsme pro ně už neměli. To ovlivnil samozřejmě vysoký počet skupinek. Za celý tým dobrovolníků mohu říci, že máme dobrý pocit z dobře vykonaného díla a z toho, jak lidé sbírce věří a jsou štědří.

Dana Ehlová