Příspěvky budou tři králové doprovázeni vedoucím vybírat do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem. Dárce přitom obdarují drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.

Konkrétním záměrem Farní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny, podpora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc rodinám v sociální tísni, rodinám s postiženým dítětem a podpora aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii.