Jeho obyvatelé budou moci nově na řadě sběrných míst třídit do zvláštních kontejnerů i čiré a barevné sklo. Nové sběrné nádoby budou mít lidé v Dobrušce k dispozici v průběhu prázdnin.

„Velkou výhodou skla je, že ho lze recyklovat stále dokola. Proto je jeho sběr velmi důležitý. Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu primárních surovin. Při výrobě je možné využít až 85 procent tříděného skla,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti, která zaštiťuje projekt na vytvoření funkčního a efektivního systému sběru a třídění odpadu.

Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla - nebo jako přísada do speciálních druhů betonů a do brusných hmot.

Dobruška bude mít nové kontejnery na oddělený sběr čirého a barevného skla k dispozici během letních měsíců. „Ve městě je nyní třiatřicet míst pro sběr skla, na všech je k dispozici zelená nádoba. Předpokládáme, že na sedmi místech nahradíme zelenou nádobu půlenými zvony a na 12 až 15 stanovištích přibude nádoba bílá pro sběr čirého skla,“ uvedla Věra Šmídová, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Dobruška.

Do zeleného kontejneru je možné vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Patří do něj rovněž tabulové sklo z oken a výplní dveří. Do bílého kontejneru se naopak dává sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nejsou rovněž určené pro sběr autoskel, zrcadel nebo drátovaného, zlaceného a pokoveného skla.

Pokud jsou sběrné kontejnery plné, mohou lidé odnášet sklo i další suroviny na sběrný dvůr v ulici Československé armády 51, který je otevřen pro obyvatele Dobrušky a jejího okolí v úterý od 14 do 16 hodin, v pátek od 14 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.