Rychnovská radnice zveřejnila výsledky třídění v loňském roce. Občané města loni vytřídili v barevných kontejnerech nebo pytlích 137 tun papíru, 155 tun plastů, 150 tun barevného skla a tři tuny nápojových kartonů. Směsného komunálního odpadu včetně velkoobjemového bylo vyprodukováno celkem 2554 tun.

Místní neopomněli ani na elektroniku, ve sběrném dvoře odevzdali až 19 160 kg malých a velkých elektrospotřebičů a 18 700 kg vyřazených chladniček a mrazniček. Na menší elektroniku také lidé hojně využívali červené kontejnery.

Loni na podzim bylo mezi občany města rozděleno dalších 200 ks kompostérů k domácímu kompostování biologicky rozložitelných odpadů ze zahrádek.

Biologický odpad vozili místní také do sběrného dvora, kam sami přivezli 51,5 tun biologicky rozložitelného odpadu (trávy, listí, větví apod.) a z místní části „Sibiř" bylo svezeno 31,9 tun.

Město za vytříděný odpad obyvatelům děkuje. Snad ten zápal vydržel místním i letos.