Eliška, Bára a Karolína totiž pracují jako dobrovolnice v neziskové organizaci Centrum Orion, která pomáhá rodinám s handicapovanými lidmi na Rychnovsku, poskytováním sociálních služeb dětem a mládeži s postižením ve formě osobní asistence ve školách i prostřednictvím Centra denních služeb, mimo to nabízí spoustu dalších aktivit pro děti s handicapem i jejich rodiny.

Tři dobrovolnice se proto rozhodly uspořádat ve dnech 24. a 25. března benefiční akci na podporu činnosti centra, která bude zahrnovat bazar módních doplňků a knih, jehož výtěžek půjde na podporu aktivit Orionu, dále přednášky, dva večerní kulturní programy – koncert a vystoupení taneční skupiny.

Do projektu se přitom aktivně zapojí i klienti Centra tím, že povedou dílničku, kde si budou moci návštěvníci s jejich pomocí vyrobit vlastní placky.

Víkendem v duchu Přes překážky ke hvězdám, konaným v prostorách Společenského centra v Rychnově nad Kněžnou, ovšem vyvrcholí aktivity, startující 9. ledna a potrvají až do 28. února. Právě v tomto období proběhne sbírka šátků, šál, kabelek, pásků, bižuterie, kravat a knih pro březnový dobročinný bazar.

Již nyní jsou zveřejněna sběrná místa, kde mohou majitelé a potenciální dárci odevzdat oděvní doplňky či knihy určené k dalšímu prodeji. Vedle Centra Orion v Dlouhé Vsi čp. 116 , jsou to gymnázium F. M. Pelcla, kavárna Láry Fáry, Městská knihovna, cukrárna Blanka a Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou a dále Základní škola v Borohrádku. Nejnověji se k aktivitě připojilo také město Kostelec nad Orlicí, kde jako sběrné místo funguje Odbor sociálních věcí Městského úřadu. „Výtěžek z tohoto projektu bude určen na zajištění terapie EEG Biofeedback, což je terapie na podporu činnosti mozku, nejvíce využívaná dětmi s různými poruchami paměti, pozornosti, soustředění, s různými dysfunkcemi či děti po úrazech," uvedla k použití získaných prostředků Miroslava Červinková z Centra Orion a doplnila: „Mohou ji samozřejmě využívat také dospělí. Je to terapie poměrně náročná zejména časově, ale i finančně, protože ji nehradí žádné pojišťovny."

Nápad studentek rychnovského gymnázia zaujal natolik Nadaci Via, že ho zařadila mezi patnáct projektů podpořených v kategorii Dobrodruzi.

(ehl)