Akce nezbytné dopravní infrastruktury v Královéhradeckém regionu Zvýšení kapacity železniční stanice Solnice - 380 milionů
harmonogram akce - 2020

Obchvat obce Častolovice
340 milionů
plánovaný termín akce 2020+

Dopravní řešení Rychnov nad Kněžnou – obchvat 1. etapa 340 milionů
harmonogram akce 2020+

Obchvat obce Domašín
210 milionů
termín akce2020+

Obchvat města Solnice I/14
120 milionů
termín akce 2020+

Chodník komunikace III/31817 Solnice – Kvasiny (ulice Zámecká) 5 milionů
termín akce 2020

Chodník komunikace III/31818
Kvasiny (č.p. 22) – Kvasiny (ZŠ) – Kvasiny křižovatka Lukavice 10 milionů
termín akce 2017

Pokračování cyklostezky
podél komunikace I/14 z obce Ještětice do Podbřezí -15 milionů
planovaný termín akce 2019

Dokončení cyklostezky do průmyslové zóny 10 2020

Memorandum o spolupráci mezi těmito třemi subjekty stvrdilo další financování rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Přinese zlepšení dopravní infrastruktury, další investice do zdravotnictví, školství i volnočasových aktivit v regionu. Memorandum mluví o více jak dvacítce projektů za zhruba 3 miliardy korun a bude to právě Královéhradecký kraj, který by měl všechny práce koordinovat.

„S rozvojem zóny se plánuje velké množství projektů. Královéhradecký kraj zde odvede velký kus práce, kdy bude administrovat vše potřebné kolem vzniku nové průmyslové zóny, organizovat investice dotčených měst a obcí a poneseme odpovědnost koordinátora celé investice ve výši téměř tří miliard korun," uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

„Vlastní průmyslová zóna pro nás nebude a nemá být výdělečná. Je to pro nás ale jedinečná možnost dalšího zdroje investic do krajských silnic i zdravotnických nebo školských zařízení."
Podpisu Memoranda mezi Českou republikou, Královéhradeckým krajem a Škodou Auto předcházelo vládní usnesení, které schválilo i financování všech projektů, které jsou do rozvoje průmyslové zóny zapojeny.

Ostatní akce zařazené jako technická infrastruktura a akce v oblasti školství, volnočasových aktivit a zdravotnictví (občanská vybavenost)
Technická infrastruktura (investor Obec Kvasiny)
43 milionů
předpokládaný termín akce 2018

Technická infrastruktura (Město Solnice) 8 milionů
harmonogram akce 2018

Protipovodňová opatření (Povodí Labe/SPÚ) 30 milionů
harmonogram akce 2018

Základní tech. vybavenost sídliště (Obec Kvasiny)
82 milionů
předpokládaný termín akce 2018 – 2020

Příprava území a ZTV sídliště (Město Solnice) 75 milionů
termín akce 2018

Rozšíření kulturního domu (Obec Kvasiny) 18 milionů
2015 – 2017

Stavební úpravy MŠ a ZŠ, sportovní areál (Obec Kvasiny) 85,4 milionů
2015 – 2017

Rekonstrukce kulturního domu (Město Solnice) 50 milionů
2016 – 2018

Sportoviště, sokolovna (Město Solnice) 9 milionů
2016 – 2018

Rekonstrukce SPŠ a VOŠ Rychnov nad Kněžnou (KH kraj) 88 milionů
plánovaný termín akce 2016

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou (KH kraj) 300 milionů
plánovaný termín akce 2018

Objem financí, tedy necelých tří miliard, má být rozdělen do tří balíků:

Výkup pozemků 
a inženýrské sítě

Prvním budou financovány projekty, které přímo souvisí s přípravou vlastní průmyslové zóny Královéhradeckého kraje. Zahrnuje proces od výkupů pozemků až po vybavení inženýrskými sítěmi pro budoucí podnikatelské subjekty. Celkové náklady v tomto případě dosahují 731 milionů korun. 578 milionů korun uhradí stát a zbytek, 153 milionů, Královéhradecký kraj.

Infrastruktura 
a obecní stavby

Peníze z druhého balíku jsou na akce nad rámec přípravy průmyslové zóny. Jedná se o projekty z oblasti dopravní infrastruktury, ale i obecní stavby, jako jsou například chodníky v obcích a městech nebo cyklostezky. Financování těchto akcí je zajištěno ze 100 % ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Mezi plánovanými akcemi jsou například obchvaty Častolovic, Rychnova nad Kněžnou, Domašína nebo Solnice.

Projekty občanské vybavenosti

Třetí balík obsahuje projekty občanské vybavenosti z oblasti zdravotnictví, školství a volnočasových aktivit. Zde je poměr financování zhruba 90% ze strany státu, potažmo ze zdrojů ostatních resortů, 10% ze strany obcí či kraje.

Odhadované náklady na tuto oblast jsou asi 790 milionů korun, kde největší položkou je investice 300 milionů na obnovu zdravotnických vybavení do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě. V jejím případě bude poměr financování investice 80% z ministerstva zdravotnictví, 20% se podílí Královéhradecký kraj.

Letošní rok by měl být v historii kvasinské škodovky přelomový. Sériově se začal vyrábět nový model superb (do prodeje půjde v červnu) a připravuje se výroba terénního SUV. Závod se rozšíří o 13 stovek nových zaměstnanců. Dalších 400 by mohli nabídnout regionální dodavatelé.
Roční produkce kvasinské automobilky nyní činí 150 tisíc vozů, po rozšíření se má zvýšit až na zhruba 280 tisíc.

Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – KvasinyRozšíření průmyslové zóny
Solnice – Kvasiny 509 milionů předpokládaný termín 2015 – 2020

Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy – Nové Město nad Metují – Krčín) 50 milionů harmonogram akce2015 – 2020

Přeložka komunikace II/298 (Opočno, směr průmyslová zóna) 163 milionů
2015 – 2020

Přístup do průmyslové zóny – vedlejší přístup - 9 milionů
harmonogram 2016 – 2020