Paní Magdalena zde před 190 lety (1825) dopsala Domácí kuchařku, aneb pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcery české a moravské.

První vydání vyšlo v roce 1826 v Hradci Králové a kniha se hned stala bestsellerem. Dočkala se neuvěřitelného počtu vydání v češtině i němčině, a zařadila se vůbec k nejvydávanějším knihám v Čechách.

Rettigová měla zálibu ve vaření již od mládí a svým kuchařským uměním byla známa. Vynikala v něm nejen co do výsledků, ale také nalézala v této činnosti zalíbení a realizaci. Pohostinná milovnice jídel, jež byla pro ni estetickými záležitostmi, nelitovala času, jak je „okrášlit", „pěkně položit", „úhledně narovnat" a „hezky upéct". Autorka stovek receptů připravovala pro svého muže i návštěvy nejrůznější dobroty. Existují dvě verze, které měly být rozhodujícím impulzem k sepsání Domácí kuchařky.

Podle jedné dal podnět k sepsání slavné Domácí kuchařky rodinný přítel doktor Koráb, který léčil její vleklou chorobu a výměnou za nemalý honorář si vyžádal knihu, do níž měla paní Rettigová sepsat všechny své báječné recepty jídel, kterými je nejednou hostila.

Zásluhy na sepsání Domácí kuchařky si rovněž přičítal hradecký vydavatel Rettigové Jan Hostivít Pospíšil, který v předmluvě k sedmému vydání Domácí kuchařky píše, že to byl on sám, kdo svou přítelkyni „umělkyni v kuchaření" o tuto knihu požádal.

Třetí letošní výročí se vztahuje k datu úmrtí Magdaleny Dobromily Rettigové. Zemřela 5. srpna 1845 v Litomyšli.