Dotační program však musí nejprve schválit krajští zastupitelé. Pravidla čerpání v zářijové výzvě budou zveřejněna od 1. července na webu a na úřední desce kraje.

Bližší informace se zájemci dozvědí na seminářích. V Rychnově nad Kněžnou se koná 24. června od 17 hodin ve Společenském centru, v Kostelci nad Orlicí 27. června od 17 hodin ve Sdruženém klubu Rabštejn.