Psycholog Oldřich Kaloč připouští, že u školáků se v jejich názoru odráží i potřeba trestat.

 

„Trest smrti u nás není. Ten platí pouze v Americe. Možná, kdyby u nás byl, tak by se lidé báli a nekradli by. Smrt si zaslouží vrazi,“ řekl desetiletý chlapec.
Na rozdíl od něho však většina dětí z prvního stupně odpovídala na otázku, zda je v Česku trest smrti, že neví. Ani odpovědi na dotaz, zda by měl v naší zemi platit, nebyly jasné. Řada dětí možnost připouštěla, ale přesně se nedokázala vyjádřit.

Školáci z prvního stupně se ale shodli, že trest nejvyšší si zasluhují vrazi. Osmiletý chlapec dokonce uvedl: „U nás by mohl platit, ale soud by jej dával jen v hodně závažných případech. Třeba za vraždu sto milionů lidí.“

Dotazovaní školáci z druhého stupně už vědí, že trest smrti v České republice není. Zhruba polovina dětí však tvrdí, že by u nás mohl být opět zavedený. „Podle mě by ve výjimečných případech mohl být trest smrti znovu udělován. Dával bych ho vrahům malých dětí a bezbranných lidí,“ uvedl dvanáctiletý chlapec. Patnáctiletá dívka připouští, že i ona by věděla, za co sebrat život: „Šanci na život, i když ve vězení, si nezaslouží nenapravitelní vrazi. Proč by je měla společnost živit?“

Pouze jedna dotazovaná odmítá najít čin, za který by trest smrti uložila. „Jsem věřící a jsem přesvědčená, že jeden člověk nemá právo sebrat jinému právo na život. To ať rozhodne vyšší moc,“ vyjádřila se k tématu třináctiletá školačka z Rychnovska.

Psycholog Oldřich Kaloč je přesvědčený, že děti na prvním stupni nemají ještě vytvořenou definici smrti. „Proto mohou být jejich názory zkreslené. Smrt si dokáží uvědomit po devátém roce,“ sdělil psycholog. Podle něho naopak u žáků druhého stupně se může v jejich názoru zračit touha trestat a agrese. „Podle mě například podstatně vyšší trest je doživotí. Ve vězení to není jednoduché a zůstat tam padesát let je pro mladého vraha trest nejhorší. Smrt by mohla být vysvobozením,“ sdělil Kaloč.

 

Co se do tištěného vydání nevešlo:

 

Pubertální čtrnáctiletá dívka zavtípkovala ohledně otázky, zda si myslí, že by trest smrti měl vČeské republice platit. „Myslím si, že vněkterých případech ano, ale ne pro mě,“ uvedla. Její spolužačka se rozčilovala nad absurdností otázky, zda platí vČesku trers smrti. „To je ale blbá otázka“, řekla doslova a pokračovala: „Trest smrti byl u nás před lety zrušený. Jeho případné znovuobnovení bych i přijala, ale vněkterých případech by byl účinný. Vrazi si ho zaslouží. To, co udělají jiným, bych nechala provést jim.“