Při příležitosti 80. výročí zesílení perzekuce Židů zde byly slavnostně odhaleny čtyři Kameny zmizelých – dlažební kostky s mosazným povrchem umisťované do chodníku před domy, kde žily oběti nacistické totality.

Historik Jiří Mach na úvod shromáždění poznamenal: „Dějiny Židů jsou dějinami bolestí a utrpení,“ a poté připomněl důležitá fakta týkající se Židů v Dobrušce. V závěru svého vystoupení zdůraznil: „Kameny zmizelých jsou další etapou, která má přispět k tomu, aby na bývalé židovské sousedy nezapomněly ani generace, které je již osobně nemohly poznat. Jsou vzdáním úcty těm, kteří jsou pro nás trvalým symbolem a varováním.“

První čtveřice Kamenů zmizelých v Dobrušce připomíná Martu Adlerovou, Karla Adlera, Hanu Adlerovou a Ing. Arnošta Tausika (Tomského), kteří zde žili do osudného roku 1942, kdy byli deportování a následně zavražděni. Jejich jména přečetli studenti místní průmyslovky a se svojí pedagožkou uctili památku Židů rudými růžemi.

Mezi přítomnými nechyběli Alexandr Tomský, politolog, nakladatel a překladatel a Jan Tomský, žijící v Německu, s dalšími příbuznými obětí holacaustu.

„Je úžasné, že se nezapomnělo na lidi, kteří vlastně nemají vlastní hrob a že neviditelný hrob dostal viditelnou podobu právě tady. Chtěl bych za to velmi poděkovat. Doufám, že příští generace, které tu vyrostou, nezapomenou, na to co se stalo,“ poděkoval Alexandr Tomský všem, co se zasloužili o trvalou připomínku na čtyři židovské obyvatele Dobrušky.