Podnětem k tomu bylo oznámení redakčního zdroje o podezření z neoprávněného užití magisterského titulu. Měla se ho dopustit starostka Opočna Šárka Škrabalová, kandidátka navržená Stranou práv občanů.

Ta má na tištěném lístku skutečně uveden titul Mgr., kterým ovšem nedisponuje. Na listině kandidátů vyvěšené na internetu se tato chyba nevyskytuje, Deník jméno starostky s titulem neobjevil ani nikde jinde.

Redaktory oslovená Škrabalová celou aféru vysvětlila takto: „Magisterský titul opravdu nemám, ani jsem to nikdy netvrdila a neuváděla. Na hlasovacím lístku se před mým jménem objevil pravděpodobně administrativní chybou při přepisování konečné podoby kandidátek. Možná se někdo spletl, protože moje dcera tento titul má. Na souhlasu s kandidaturou, který jsem podepisovala, takový titul uveden nebyl."
Dcera starostky, která se jmenuje taktéž Šárka Škrabalová, opravdu jako učitelka základní školy vysokoškolský titul užívá.
Neoprávněné užití titulu ze strany Škrabalové jednoznačně vyloučila ve svém vyjádření pro Deník Štěpánka Blažková z oddělení vnitřní správy Královéhradeckého kraje.

O uvedené chybě na hlasovacím lístku číslo 7 krajský úřad dle Blažkové ví, ovšem vzhledem k tomu, že o ní byl zmocněnkyní dotyčné volební strany informován až poté, co hlasovací lístky již byly vytištěny, zůstal nesprávný údaj na hlasovacích lístcích, které byly distribuovány voličům. K přetisku hlasovacích lístků v takovýchto případech nedochází.
„Při podání kandidátní listiny krajskému úřadu se lišily údaje uvedené na zmocněnkyní předložené kandidátní listině (na níž titul Mgr. u uvedené kandidátky byl) a na prohlášení kandidáta, které je přílohou kandidátní listiny (na němž titul uveden nebyl). Zmocněnkyně tento nesoulad odstranila tím, že titul Mgr. doplnila i na prohlášení. Kandidátní listina dotyčné volební strany byla krajským úřadem zaregistrována a stala se tak podkladem pro tisk hlasovacího lístku," vysvětlila Blažková.
O vzniklé situaci věděl i jeden z lídrů koaliční kandidátky Helmut Dohnálek 
z Rychnova nad Kněžnou. Celý problém prý začal společně se Škrabalovou řešit ihned, co si starostka chyby všimla a sama na ni upozornila.
„Pochybení se stalo při přepisu kandidátní listiny zmocněnkyní. Paní starostka po zjištění celého nedorozumění začala neprodleně podnikat kroky k nápravě. Kdybychom vše nechali bez povšimnutí, hrozilo by dokonce nutné odstoupení Škrabalové, což by bylo velice nepříjemné," konstatoval Dohnálek.
Upozornění na uvedenou chybu krajský úřad zaslal do datových schránek všech obcí Královéhradeckého kraje s žádostí, aby starostové zajistili zveřejnění tohoto upozornění ve všech volebních místnostech na území své obce. Tímto způsobem bude zajištěna informovanost voličů.
„Ve všech volebních místnostech budou vyvěšeny archy s upozorněním na chyby v hlasovacích lístcích. Voliči tak o nich budou vědět a nebudou vystaveni dezinformacím. Je mi známo více podobných chyb i v listinách dalších politických stran a uskupení, někdy bylo dokonce špatně uvedené i příjmení kandidátů," dodala k vyřešení situace Škrabalová.