Vážení zastupitelé a členové zdravotního výboru Královéhradeckého kraje, obracím se na vás jako na nejvyšší orgán Královéhradeckého kraje, který může již jako jediný 17. 6. 2010 na svém zasedání změnit a zarazit záměrnou likvidaci opočenské nemocnice.

V únoru letošního roku, kdy se měla nemocnice zavírat z důvodu ohrožení operačního personálu medicinálními plyny a z neekonomičnosti chirurgického oddělení, se vzepnula vlna odporu podpořená dvěma peticemi, pod které se podepsalo více než 11 000 občanů. Na základě toho se začalo jednat a celý proces byl odložen do podzimu letošního roku.

Nyní vám popíši pouze fakta jak vše probíhalo:
1. Krajská hygiena provádí kontrolu měření medicinálních plynů v opočenské nemocnici dne 24. 3. a 12. 4. Z uvedené zprávy ze dne 5. 5. 2010 vyplývá, že limity nebyly překročeny – příloha č. 1.

2. 21. 5. probíhá schůzka hygieny s ředitelem náchodské nemocnice, z které vzniká zápis, kde hygiena konstatuje, že způsob větrání na sálech v Opočně je zcela nepřijatelný. Důležitý je závěr z této schůzky: Vzhledem k výše uvedenému žádáme o zaslání písemného stanoviska k požadavku zajištění výměny vzduchu na operačním sále v nemocnici Opočno ve smyslu v termínu do 30. 6. 2010 – příloha č. 2.

Z výše uvedeného vyplývá, že krajská hygiena nenařídila uzavření operačních sálů v Opočně, ale chce jen dodat řešení stávajícího stavu. Uzavření sálů je pouze libovůle ředitele náchodské nemocnice , který již bohužel v tuto chvíli řeší i personální otázky na chirurgickém oddělení. Oběžník, na kterém je seznam zaměstnanců „s kterými se počítá i nepočítá“, má již vrchní sestra na stole.

Lékaři nejsou informováni o svém osudu vůbec a zaměstnanci, kteří mají pracovní poměr na dobu určitou, končí a nebude s nimi již uzavřena nová pracovní smlouva. Takový je stav přímo v reálu a nyní!

Ano, je to také řešení, jak elegantně docílit uzavření chirurgie a tím obejít zastupitelstvo kraje. To přeci nerozhodlo o zrušení chirurgického oddělení ani nezrušilo v Opočně byť jediné lůžko akutní péče. To vše dle Ing. Vávry na sebe bere v tuto chvíli on sám - ředitel náchodské nemocnice, neboť tady jde o životy lidí. Ředitel se pak pravděpodobně na podzim pro překročení svých pravomocí odvolá. To už bude ale bohužel pozdě, neboť nebude v nemocnici již žádný personál.

Vážené zastupitelstvo, pokud nezastavíte likvidaci opočenské nemocnice na svém zasedání 17. 6. 2010, pak je konec chirurgického oddělení již jistý. Píši vám i proto, abyste měli informace i z druhé strany a nemohli jste říct, že jste o tom nevěděli. Nemyslím si, že zavření nemocnice v nějakém městě může být krokem kupředu, který by obyvatelé přivítali s jásotem. Pomozte nám, prosím, pozastavit záměr a rozhodnutí ředitele náchodské nemocnice a otevřeme debatu o tom, jak nemocnici dostat zpátky do černých čísel a upravit vzduchotechniku.

Zároveň Vás všechny zvu na happening do Opočna v pondělí 14. 6. od 15 hodin. Zde uvidíte podporu občanů našeho města a širokého okolí. My všichni, co tam budeme, chceme za naši nemocnici bojovat. Ne nadarmo se při potkání ptáme druhého, jak mu slouží zdraví. Zdraví máme totiž jen jedno.

Stejně jako naši nemocnici.

Štěpán Jelínek, starosta Opočna
S nedostatkem pacientů se dlouhodobě potýká oddělení chirurgie v opočenské nemocnici. Na dvou tamních sálech lékaři vloni provedli necelých 700 operací, což nejsou ani dvě operace denně. Operační sály navíc nesplňují hygienické podmínky, kvůli kterým začátkem července jejich provoz skončí.
„Na dvou sálech oddělení chirurgie v nemocnici Opočno provedou lékaři necelých 700 operací ročně, což je velmi málo. Navíc 35 procent odoperovaných pacientů pochází z jiných spádových oblastí. Z konečného počtu operací se zde například loni provedlo pouze 22 mimo pracovní dobu. Šlo tedy z drtivé většiny o zákroky objednané, které mohou převzít další chirurgická pracoviště nemocnic zdravotního holdingu, aniž by došlo k rapidnímu prodloužení čekacích dob,“ řekla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

Opočenské oddělení chirurgie tak přestává plnit svou funkci v systému zdravotní péče Královéhradeckého kraje a jeho další existence je z hlediska poměru vynaložené péče o pacienty a nákladů spojených s provozem oddělení neudržitelná. Velkým problémem jsou navíc tamní nevyhovující hygienické podmínky.

„Operační sály nemají klimatizaci a krajští hygienici označili tyto podmínky za nevhodné. Rekonstrukce sálů by byla nehospodárná. Kraj v žádném případě nemůže investovat desítky milionů korun do zařízení, které se potýká s nedostatkem pacientů. Původně hrozilo, že se budou muset operace v Opočně zastavit téměř okamžitě. Vedení náchodské nemocnice ale nakonec vyhovělo pacientům, kteří již mají operace objednané, a do konce června ještě zákroky umožnilo,“ dodala Třešňáková.

Od začátku července se o další pacienty postarají pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a Rychnov nad Kněžnou. „Obě tyto nemocnice disponují ve srovnání s Opočnem špičkovým vybavením. Kvalita poskytované péče o pacienty se tak zvýší, což jednoznačně potvrzují i odborníci z daných pracovišť,“ řekl ředitel náchodské nemocnice Miroslav Vávra.

Tisková zpráva
Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje
Imrich Dioszegi

Zpráva Krajské hygienické stanice Hradec Králové z 5. 5. 2010 ZDE

Zpráva Krajské hygienické stanice Hradec Králové z 21. 5. 2010 ZDE