Jedním z významných počinů byla revitalizace zámku v Rychnově nad Kněžnou, který se stal v úterý 26. září místem konání výroční konference Centra pro regionální rozvoj Královéhradeckého kraje.

Jan Egon Kolowrat Krakowský Liebsteinský před rychnovským zámkem.
Dlouho jsme se těšili, říká Jan Kolowrat Krakowský. Perla baroka opět září

Odborníci představí úspěšně realizované projekty a nastíní dotační možnosti v IROP 2021 až 2027 v individuálních i integrovaných výzvách.

Na konferenci vystoupí zástupci pořádajícího centra, IROP, ITI (integrované teritoriální investice) hradecko - pardubické aglomerace, MAS (místní akční skupina) Splav a Královéhradeckého kraje. Součástí bude prostor pro setkání s partnery v regionu.