„Zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků je pro nás priorita od prvních okamžiků, kdy pandemie nemoci covid-19 vypukla. Velmi oceňujeme dosavadní vysokou disciplinovanost a osobní zodpovědnost všech kolegů, bez níž by nebylo možné obnovit provoz v závodech společnosti. Náš velký vděk mají ovšem také pracovníci všech složek záchranného systému, jako jsou zdravotní sestry, lékaři, hasiči a policisté, kteří v této složité situaci obětavě pomáhají s realizací testů,“uvedl Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

Pendleři byli testováni takzvanými PCR testy v areálu bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou a prováděly je zdravotní sestry z nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě. Výsledky pak vyhodnocovali pracovníci nemocnice v Náchodě. Testování probíhalo ve spolupráci s Odbory KOVO pod záštitou Královéhradeckého kraje, města Rychnov nad Kněžnou, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a Policie České republiky.

Negativní výsledek PCR testu umožní polským pendlerům návrat do zaměstnání, zpět na pracoviště se vrátí od 31. května 22 hodin. Veškeré náklady na realizaci zdravotní prověrky hradí zahraničním zaměstnancům automobilka. Společnost také zajistila zaměstnancům možnost dobrovolně se otestovat na náklady firmy i v ostatních závodech. Kromě toho firma přijala ve svých českých závodech rozsáhlá preventivní opatření.

Jejich součástí je mimo jiné vybavení zaměstnanců rouškami, respirátory nebo ochrannými štíty. Poskytuje také dezinfekční prostředky a bezpečnostní informace a při vstupu do areálu závodů je namátkově měřena tělesná teplota.