Více než na vánoční nadílku čekají v Borohrádku na to, až Ředitelství silnic a dálnic opraví hlavní průtah městem, což bylo v tomto roce několikrát slíbeno a zase odloženo.

Naděje místních občanů se nyní upínají na jaro. Díky neústupnosti starosty totiž správce komunikace stanovil konkrétní datum. „Při jednání s ředitelstvím jsem trval na určení přesného termínu. Kvůli neustále se měnícím příslibům z jejich strany to totiž vypadá, že lidi balamutím já," řekl starosta Milan Maček s tím, že akce by měla být zahájena 18. března příštího roku a 31. května má být celé dílo hotovo.

Nejde přitom jen o vozovku. Radnice chce s akcí spojit rekonstrukci podzemních sítí, které už po zásahu dlouho volají. O potřebnosti takové investice se v letošním roce místní přesvědčili hned několikrát.

Nevyhovující kanalizace tu na několika místech způsobila podemletí a propad vozovky. Borohrádeckým tak nezbývalo nic jiného, než kritická místa provizorně opravovat.

Souběžně by tak měla být opravena kanalizace i vodovod. „Dalších patnáct let bychom nechtěli do komunikace zasahovat. Proto jsme kamerovým systémem prohlédli podzemí a zjistili řadu problematických míst," řekl dále starosta a dodal, že problémy dělá především stará stoka.

O akutnosti tohoto problému se ví již delší dobu a o nezbytnosti rekonstrukce podzemních sítí se mluví déle než rok. Na začátku letošního roku zdejší samospráva věřila, že Ředitelství silnic a dálnic, které má ve své gesci komunikace první třídy, provede opravu ještě v první polovině roku. Tehdy se mluvilo o tom, že dvouměsíční práce budou realizovány mezi dubnem a červnem. Nestalo se.

Zahájení prací tak bylo přesunuto na přelom září a října letošního roku. Důvodem byly  tehdy personální změny, po kterých se realizace veřejných zakázek pozastavila a některé z nich byly zpětně prověřovány. Investice v Borohrádku se prý ale kontrola netýkala.

Nakonec se ale nezačalo ani na podzim. „Termín akce byl odsunut, protože město hodlá v součinnosti s naší stavbou provést rozsáhlou rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Akce by tak zasáhla i do zimních měsíců, což by znemožnilo zajištění zimní údržby," uvedla Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, s tím, že termín zmiňovaný starostou města je v platnosti.

Cenu stlačili dolů

Tentokrát by snad zahájení prací nemělo nic bránit. To hlavní – finanční prostředky – jsou již na akci vyčleněny. Vysoutěžená cena je navíc podstatně nižší než předpokládaných šest milionů. Oprava má  stát 3,5 milionu. Část navíc uhradí kraj.

Jakmile tak pověřená firma začne s terénními pracemi, se svým podílem přispěchá i město Borohrádek. Nejde totiž pouze o kanalizaci, která již byla několikrát zdrojem nečekaných problémů.

„Na všechny související aktivity je již vyčleněno 2,4 milionu korun. Část peněz dá ze svého rozpočtu město a zbytek uhradí Dobrovolný svazek obcí Tichá Orlice," uvedl Milan Maček, starosta Borohrádku. Radnice zafinancuje rekonstrukci kanalizace a také přilehlých chodníků. Za peníze z městského rozpočtu bude také zřízen nasvícený přechod pro chodce. Vodovod je naproti tomu ve společném majetku, takže jeho opravu uhradí Dobrovolný svazek obcí.

Silnice první třídy číslo 36 má být celkově opravena v úseku od obloukového mostu přes Orlici na příjezdu od Čestic až po viadukt na opačném konci města.

Co všechno bude rekonstrukce centra zahrnovat

- Stěžejní je investice ze strany Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které hodlá zrekonstruovat silnici první třídy číslo 36 v úseku od obloukového mostu až k viaduktu.

- Tato akce by měla stát tři a půl milionu korun, které poskytne ŘSD a Královéhradecký kraj.

- Souběžně s tím hodlá město opravit podzemní sítě, které jsou mnohdy v havarijním stavu. Rekonstrukci kanalizace v ceně 381 tisíc uhradí Borohrádek.

- Dobrovolný svazek obcí Tichá Orlice zaplatí opravu vodovodu, který je ve společném vlastnictví. S projektovou dokumentací to bude stát téměř půl druhého milionu.

- Město také zainvestuje vybudování nasvíceného přechodu pro chodce, což vyjde na 90 tisíc korun.

- Úprava okolních chodníků přijde radnici na 480 tisíc.