Další osobností je Vlastimil Beneš, který se narodil 28.1.1921 v Ještěticích a zemřel 23.5.1990 v Rychnově nad Kněžnou. Byl to učitel a malíř ve svých dílech se věnoval krajině orlického podhůří a Rychnova nad Kněžnou. Odmaturoval na rychnovském gymnáziu, dále studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dokončil ji až roce 1948).

První učitelské místo měl v Kobeřicích ve Slezsku, odkud byl přeložen do Týniště nad Orlicí. Po 12 letech byl přijat na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové jako odborný asistent na katedru výtvarné výchovy. Zde se věnoval hlavně metodické přípravě budoucích učitelů. Jeho hlavní inspirací pro malování byla krajina orlického podhůří a Rychnova nad Kněžnou. Vytvořil například ilustrace ke sbírce regionálních bájí, pověstí a pohádek. (zem)

Rychnovský deník pravidelně připomíná výročí významných osobností, které žily a působily v rychnovském regionu.