To první patří Františku Josefu Kinskému. Hrabě František Josef Kinský z Vchynic a Tetova, celým jménem Maria Franz Joseph Aloysius Ignatius von Nepomuk Paschalis, se narodil 11. května 1879 v Kosteleci nad Orlicí a zemřel 1. září 1975 tamtéž. Byl to český šlechtic, velkostatkář, mecenáš církve, kultury a sportu, císařský a královský komoří. Byl synem Bedřicha Karla Kinského, jeho manželkou se stala Pavlína, hraběnka Belegarde.

Vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, ve studiích pokračoval v cizině. Po otcově smrti se ujal vedení rodinného panství. Za 1. světové války působil jako důstojník na italské frontě. V roce 1938 byl mluvčím delegace české šlechty, která se před podpisem mnichovské dohody dostavila na Pražský hrad k prezidentu Edvardu Benešovi a přečetl tam prohlášení příslušníků starých českých rodů vyjadřující podporu celistvosti republiky.

Za války byl v roce 1943 zatčen gestapem a šest měsíců vězněn v Praze a pak v Goleniówě v blízkosti Štětína. V roce 1949 byl majetek rodu zestátněn a v roce 1951 byl s manželkou vystěhován ze zámku v Kostelci nad Orlicí. Bydlení si našel na faře v Kostelci, kde žil i po smrti své manželky až do roku 1975.
Před stopatnácti lety, druhého září, se ve Vamberku narodil Jan Malý. Byl to hudebník, houslista a kapelník. Vyučil se krejčím a holičem. Ovládal hru na několik nástrojů, ale především se ujal jako houslista. Vyučoval děti z Vamberka. Hrál v kapele hudebníka Františka Pavlišty a převzal po něm kapelnictví. Hráli jako doprovod k němým filmům, při sokolských cvičeních a hasičských slavnostech. Po roce 1945 pracoval ve vamberských železárnách. Zemřel 26. dubna 1988 ve Vamberku.

Z Vamberka pochází i další osobnost, kterou si tento týden připomeneme. Miroslav Netík se narodil 5. září 1920. Je znám jako malíř, grafik a ilustrátor. Absolvoval školu uměleckých řemesel v Brně. Vystavoval u nás i v zahraničí. Roku 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem. ⋌(zem)