Z Havarijního programu, který je určen na obnovu kulturních památek ve špatném technickém stavu, bude podpořeno 21 kulturních památek částkou 6 200 000 korun. Příspěvky jsou určeny na obnovu venkovských domů v soukromém vlastnictví, v regionu zámku v Potštejně.

Z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny bude podpořeno všech sedm obdržených žádostí částkou 1 800 000 korun. Nejvyšší částka 450 000 Kč podpoří obnovu věže kostela sv. Kateřiny v památkové zóně Kačerov.

Příspěvky z Programu záchrany architektonického dědictví podpoří 16 obnov souhrnnou částkou 14 200 000 Kč, např. obnova střechy a sgrafitové výzdoby komínů zámku v Doudlebech nad Orlicí, Podporována je i záchrana řady venkovských kostelů, nově kostela Krista Dobrého pastýře ve Zdobnici.