Úmyslně zachytili události od konce prvé světové války, aby si čtenáři uvědomili, jak složitá období museli naši předkové překonávat. Během třiceti let prožili dvě světové války, z nichž se mnozí nevrátili.

Každý režim vyžadoval nejen loajalitu svých občanů, ale i vlastenecké nasazení na hranici sebeobětování. To autoři podchytili nejen v kapitolách Z kronik školy, ale i v osudech mnoha osobností školy, města a okolních obcí. Například pan řídící Josef Brandejs (1889 – 1960) se dokázal vzepřít jak rakousko- uherské mašinérii a stal se italským legionářem, tak i fašismu, byl vězněm koncentračního tábora jako mnozí další. Podobně bratři František a Josef Brandejsové trpěli v koncentračních táborech, druhý z nich byl roce 1944 ve 38 letech popraven. Vendelín Opatrný (1908 – 1944) padl u Dukly, letec Alois Vašátko (1908 – 1942) ve 34 letech zahynul v bitvě ve vodách kanálu La Manche.

Albrechtický Borek Srdečný trpěl též v koncentračním táboře, když byl zatčen jako dvacetiletý student spolu s dalšími 1.100 studenty v případu medika Opletala. Měl štěstí, přežil a koncentrák jej zocelil. Je mu 96 let a i dnes se angažuje v protiválečném hnutí. Nedávno mluvil v České televizi o Mezinárodním dni studentstva.
Ale historie má i veselejší stránky. Ne každý ví, že Týniště nad Orlicí dalo našemu státu dva vynikající techniky a vědce Profesor Jan Zvoníček se stal rektorem ČVUT v Praze a jeho bratr prof. Josef Zvoníček byl rektorem vysoké technické školy v Brně. Podrobněji zpracovaných je v knize patnáct osobností, osudy dalších jsou podchyceny v jiných kapitolách.

Autoři knihy se snažili uvést všechny absolventy školy od roku 1918 do současnosti, podobně jsou zaznamenáni i všichni současní žáci 1. až 9. ročníku. Zájemci tu tedy najdou i své předky, jejich spolužáky a učitele, kteří je v posledním ročníku učili jednotlivým předmětům.

Týnišťská škola prošla za sto let velkými proměnami. Starší žáci docházeli do historické budovy na náměstí, tam je dnes jedna z mateřských škol. Od padesátých let pak docházeli a docházejí do nové budovy Na Rybníku. Ale i ta prošla a prochází velkou revitalizací, městský úřad s ředitelstvím školy velmi dobře spolupracuje. Došlo k rekonstrukci mnoha prostor školy, rozvodu vody a kanalizace, zateplení školy, ve třech etapách byla vyměněna střešní krytina, zrekonstruována podlaha tělocvičny. Tím to nekončí, paní starostka a ředitelství školy se chystají revitalizovat celý sportovní areál za školou a tak dále.
Učitelé při výuce využívají didaktické techniky, takže jsou žáci velmi dobře připravováni na potřeby dalšího studia i praktického života. Knihu je možno zakoupit za velmi příznivou cenu v kanceláři školy. Chcete-li se dočíst o sobě i svých předcích, pospěšte si, než bude kniha rozebrána.

Čestmír Brandejs