O mnohých uspořádaných zábavných i poučných akcích jsme již prostřednictvím tisku veřejnost informovali.

A co všechno bylo připraveno k trávení odpoledního volného času? Žáci, podle svých zájmů, mohli schopnosti a dovednosti rozvíjet v nejrůznějších oborech, aktivně využívat čas v zájmových útvarech.

Navštěvovali útvar výtvarných činností, učili se anglickému jazyku, zdokonalovali se v praktických činnostech na počítačích - informatice, hráli na flétnu, rozvíjeli zdravotní a pohybové aktivity, nacvičovali sportovní chování při kopané a jiných míčových hrách, věnovali se literární a dramatické činnosti, pracovali se dřevem.

V celoroční tématické hře „Šetříme s Kolowrátkem“, kde všichni žáci uplatňovali své mnohé přednosti, byly výsledky počínání bodově hodnoceny. Body byly převáděny na finanční částky, hodnoty získaných školních bankovek se za všechny soutěže a hry koncem června sečetly a byli vyhlášeni ti nejlepší účastníci - finančníci.

Odpočinkovým činnostem a hrám se, kromě přípravy na vyučování, věnují děti ve školní družině. Nejlepší zábavou jsou pro ně sportovní hry a hlavolamy.

Žáci školy se zúčastnili také Bambiriády, kde vystoupili s tancem a pohádkou O perníkové chaloupce. Na vystoupení se připravovali po celý rok v zájmových útvarech.

Všichni rádi soutěžíme, a ne vždy vyhráváme, ale s úspěchy se rádi pochlubíme. Ve sportovní lehkoatletické soutěži obsadili žáci školy jedno druhé a dvě třetí místa. Při pořádání Dne dětí se žáci dozvěděli mnoho nových zajímavostí o historii města Rychnov nad Kněžnou, poznávali rostliny, prováděli netradiční sporty. Zvláště nadšeni byli z Bollo ballu.

Školní výlet se vydařil, počasí bylo skvělé a zážitků z muzea loutek a Veselého kopce si žáci přivezli přehršel.

Žáci školy se také zúčastnili soutěže Mladých zdravotníků ČČK v Úpici a umístili se na pěkném šestém místě z devatenácti družstev.
Nyní se již všichni těšíme na krásné a dlouhé prázdniny.

Za kolektiv školy Kolowratská v Rychnově B. Šlezingerová