Na programu jednání bylo téma obchvatu Kostelce nad Orlicí a Častolovic. Podle posledních informací kraje probíhá příprava výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace.