O tomto projektu niž usiloval petiční výbor za vyčištění a zprůchodnění ramen a řečiště Orlice. Vztahy mezi iniciátory petice a Povodím Labe se uklidnily a zúčastněné strany se shodly na konkrétní podobě projektu.

Výsledkem jednání z listopadu minulého roku, jehož se účastnili mj. zástupci petičního výboru, Povodí Labe i královéhradeckého střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), je schválení jedné z variant technického řešení pro revitalizaci slepého ramene Orlice. Jedná se o variantu IV navrženou Povodím Labe na jednání ze září roku 2009.

Samotná shoda mezi aktivisty a Povodím Labe znamená pro celý projekt velký úspěch, v minulosti si totiž členové petičního výboru opakovaně stěžovali na liknavost a odbytou práci Povodí Labe při odklízení odpadků a vyvážení bahna. Nakonec však práce proběhly tak, jak se obě strany dohodly, a nyní, kdy už je jasné přesné budoucí technické provedení, přichází na řadu „papírování“.

Je nutné vypracovat projektovou dokumentaci, na níž v současné době pracuje Povodí Labe, a zahájit územní řízení s vlastníky pozemků v okolí plánovaného projektu. Dále bude sepsána žádost adresovaná do Operačního programu Životního prostředí.

Podle informací Státního fondu Životního prostředí (SFŽP) bude v říjnu tohoto roku vyhlášena výzva pro žádosti do Operačního programu v ose 6.4., tj. optimalizace vodního režimu krajiny. Právě z Fondu Životního prostředí by totiž měla být revitalizace financována.

Na dotaz, co bude následovat v případě, že Povodí Labe finance z fondu nezíská, odpověděla vedoucí investic z Povodí Labe Hana Pištová: „Ve Fondu peníze na projekt jsou a v žádosti by žádné procesní chyby být neměly, proto s touhle eventualitou snad ani nepočítáme. Finančně se podílíme na přípravě projektové dokumentace, rezervy na samotné technické práce proto nemáme.“

O bezchybnou podobu žádosti by se měla postarat AOPK ČR, která žádosti do Operačního programu kontroluje a teprve pak předává dál. Po schválení žádosti o přidělení peněz z SFZP bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Jak dále potvrdila Hana Pištová, samotné práce proto začnou nejspíš až v průběhu roku 2012.

Tou dobou to shodou okolností bude sto let od posledního realizovaného projektu na slepém ramenu Orlice, které díky němu bylo zprůchodněno až do konce 50. let. Jak pro Deník uvedl Josef Uhlíř, jeden z iniciátorů petice, za současnou žalostnou situaci mohla skutečnost, že řeku od té doby nikdo nečistil a rameno se stále více zanášelo. „Projekt by pomohl vrátit řece zpátky život, flóru a faunu, a tím také zlepšit životní prostředí kolem toku řeky Orlice,“ dodává Uhlíř.