Říkalo se mu "tatíček" Masaryk. Dnes byste jeho sochu či bustu našli na několika místech Rychnovska, třeba v Potštejně, kde ještě jako profesor býval hostem, toto letovisko si oblíbili i jeho přátelé. Masarykovi jsou však spojeni také s Rybnou nad Zdobnicí, dříve Německou Rybnou.

Herbert Masaryk (1880 - 1915), syn Tomáše a Charllotty, pobýval s rodinou často na rybenské faře a jak zmiňují webové stránky Rybné nad Zdobnicí, od léta 1910 jezdíval také na celoročně pronajatou chalupu do Dvorka, části Německé Rybné, k panu Šípkovi: "V roce 1925 zde byla postavena tzv. Masarykova vila, kam často dojížděly obě jeho dcery Herberta a Anna Masaryková i s jejich dědečkem T. G. Masarykem."

Tereza Pácalová ukazuje památky, které ji zůstaly na setkání s Masarykem.
Pamětnice: „Tatíček Masaryk mi říkal: Slavíčku, zazpívej mi tu mou písničku"

Rychnovsko se však těšilo také z oficiálních návštěv Masaryka coby prezidenta.

"Na kresbě absolventa rychnovské průmyslovky Pavla Matušky má TGM republiku v podobě cvikru. Rychnov byl první, které jej poctilo nejvyšším vyznamenáním obce - čestným občanstvím. Ještě za Rakouska se 15. října 1918 jednomyslně usnesla městská rada doporučit městskému zastupitelstvu, aby doktor Masaryk byl zvolen za čestného občana Rychnova nad Kněžnou, a že již 30. října 1918 městské zastupitelstvo tento návrh městské rady s nadšením schválilo," připomíná autor průvodce Rychnovem nad Kněžnou Josef Krám a přikládá zmíněný obrázek.

Na kresbě absolventa rychnovské průmyslovky Pavla Matušky má TGM republiku v podobě cvikru.Na kresbě absolventa rychnovské průmyslovky Pavla Matušky má TGM republiku v podobě cvikru.Zdroj: archiv Josefa Kráma

Na jiném je Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů v Rychnově nad Kněžnou, do níž se Masaryk podepsal.

Poprvé byl prý v Rychnově v roce 1909 jako univerzitní profesor. A nechybí ani fotografie z 13. července 1926 z dnešního Starého náměstí, kde hlavu mladého československého státu vítal tehdejší starosta František Holoubek.

Právě v Rychnově nad Kněžnou žil Zbyšek Středa (1919 - 2020), který Masaryka jako malý klučina ještě s jednou dívkou vítal v tomtéž roce v Hronově. "Podal nám ruku, dal nám pusu, zdvihl mě. Působil na mě velice příjemně. Potom jsme se domluvili, že odjedeme z náměstí a navštívíme Jiráska v jeho sídle. Byl tenkrát nemocný. Jeli jsme tam v kočáře. Pan Masaryk přijel Jiráskovi poděkovat za to, že v době, kdy se měl stát prezidentem, se za něj Jirásek u veřejnosti přimluvil," zavzpomínal nedlouho po svých stých narozeninách.

Zbyšek Středa: „Jiráskovi jsem nosil každý den noviny."
FOTO: Zbyšek Středa: Jiráskovi jsem nosil každý den noviny

Jiné snímky zachycují Masaryka při návštěvě Opočna a slavnostně vyzdobené Dobrušky. Do Opočna dorazil z Nového Města nad Metují, kde na zámku přenocoval. V Dobrušce se podepsal do kroniky a v koloně několika automobilů pokračoval přes Solnici do Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí. Tam nasedl do zvláštního vagónu připojenému k pravidelnému rychlíku do Prahy.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. První prezident samostatného Československa Tomáš Garrique Masaryk 13. července 1926 pozdravován špalírem lidí opouští Staré náměstí.
Stopy prezidentů na Rychnovsku

"T. G. Masaryka mají i ve skanzenu Pstružná (Pstrążna) hned za hranicemi s Polskem – 6 kilometrů od Hronova – na rozměrném obraze Ivana Malińského s názvem Příjezd profesora T. G. Masaryka s ženou do Pstružné v roce 1903 s vysvětlivkou, že přijeli na kolech ze směru od Žďárek a že se Masaryk v mládí učil kovářem, a proto rád navštívil zdejšího kováře," dodává Josef Krám.