Ve čtvrtek odpoledne byl u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou po více než roce vynesen rozsudek nad Milenou Tarkowskou z Kostelce nad Orlicí. Za zločin jí hrozilo odnětí svobody na dva až osm let, státní zástupkyně navrhovala pokutu ve výši třiceti tisíc korun. Tu platit nebude, byla shledána nevinnou.

Obžaloba vinila Tarkowskou, že v roce 2014 měla sjednat výhodu při zadávání veřejné zakázky dvěma firmám, se kterými aktivně komunikovala. Jako vedoucí technických služeb tehdy Tarkowska připravovala podklady pro výběrové řízení na nákup svozového vozidla a štěpkovače. Kvůli specifikaci parametrů strojů oslovila několik soukromých firem. S těmi vedla emailovou konverzaci, která měla u soudu dokázat, že dotyčné firmy by pak v zakázce byly zvýhodněny oproti konkurenci.

Za podezřením stála konkrétní osoba, mělo se jednat spíše o stranický a osobní boj.

Skutečnost, že s firmami byla v kontaktu, Tarkowska před soudem přiznávala. O vypsaném výběrovém řízení je dle svých slov informovala ze slušnosti. Připadalo jí to vhodné, když jí předtím zástupci firem poskytli potřebné informace o strojích.

Zkoumání emailové komunikace a policejní šetření, zda nedošlo k manipulaci s elektronickou poštou a časy odesílání, sehrálo ve sporu velkou roli. Vyšetřování takovou možnost vyloučilo. Naopak byla obhajobou předložena ještě širší internetová historie prohlížení. Ta měla dokázat, že Tarkowska se snažila pouze všemi možnými prostředky zajistit kvalitní podklady pro výběrové řízení, hlavně co se týkalo technických parametrů a kompatibility se stávajícím zařízením technických služeb.

Soudu nakonec nevadilo ani to, že se Tarkowska osobně znala se zástupcem firmy, která dodávala štěpkovač, Václavem Pavlíčkem. Jednala s ním totiž již dříve díky firmě jejího manžela K+T úklidy. Soudkyně Václava Marková ve vysvětlení soudního rozhodnutí promluvila takto: „To, že obžalovaná pana Pavlíčka znala, vyplývalo z běžného občanského a profesního soužití. V dnešní době je normální, že se sousedé potkávají a komunikují spolu."

Veškerá podezření, která vzešla hlavně ze svědecké výpovědi bývalého kosteleckého tajemníka Jaroslava Brandejse, byla podle soudu vyvrácena či rozptýlena. Počínání Tarkowské by se dalo považovat za neprofesionální, ke spáchání zločinu ale nedošlo.

„S výsledkem jsem spokojená, nic jsem neudělala. Vše považuji spíše za osobní a stranickou mstu ze strany pana Brandejse. Doufejme, že je to za námi, nemám potřebu si s tím člověkem dál vyřizovat účty," řekla Deníku Tarkowska ihned po skončení jednání.

Obhájce obžalované se vzdal nároku na odvolání, státní zástupkyně si tuto možnost zatím ponechala.