Velkým překvapením bylo pro mnohé, když se z letáku vydaného ŘSD na začátku roku dozvěděli, že stavba tak dlouho očekávaného obchvatu Rychnova nad Kněžnou má odstartovat až v roce 2027. Ještě v červnu 2023 přitom mluvčí ŘSD informovala o tom, že ministerstvo dopravy zamítlo námitky proti územnímu řízení rychnovského obchvatu a proti tomuto rozhodnutí se už nelze dále odvolat. Předpoklad zahájení stavby je v roce 2025 a dokončení v roce 2027. Teď jsou tyto termíny, jak se zdá, opět reálnější. V nejaktuálnějším letáku se totiž objevil rok plánovaného zahájení stavby znovu 2025.

Budoucí obchvat na mapě.Budoucí obchvat na mapě.Zdroj: ŘSD

Minulý týden se k obchvatu Rychnova vyjádřil při návštěvě stavby obchvatu Jaroměře ministr dopravy Martin Kupka.

„My počítáme s tím a finišujeme v přípravných pracích projekčních. Je ale jasné, že ten začátek stavby opravdu bude možný až v roce 2026. Ten dřívější termín není možný ani z hlediska dokončování schvalování té stavby,“ uvedl Kupka.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Denně Rychnovem nad Kněžnou projede okolo 15 tisíc aut, nejen osobních, ale i nákladních. Pro město i jeho obyvatele představují velkou zátěž, a proto už léta netrpělivě vyhlížejí přeložku silnice I/14, která by kamiony z města odvedla.

Z březnového letáku (2024) k obchvatu Rychnova nad KněžnouZ březnového letáku (2024) k obchvatu Rychnova nad KněžnouZdroj: ŘSD

Silnice první třídy I/14 je důležitým tahem spojujícím hned tři kraje a města a obce od Liberce až po Českou Třebovou. Rychnov nad Kněžnou má tu smůlu, že prochází i jím. Dopad na silné dopravní zatížení tu má i blízká průmyslová zóna.

„Vybudování obchvatu silnice I/14 kolem Rychnova nad Kněžnou přinese významné snížení intenzity provozu. Nová přeložka na sebe převezme značnou část dopravní zátěže ve směru sever-jih. Stavba výrazně zlepší životní podmínky pro obyvatele města, jelikož dojde ke snížení emisí výfukových plynů a také hladiny hluku,“ informuje o přínosu obchvatu ŘSD.

Trasa obchvatu je situována na západním okraji města, protne území sloužící jako louky, pole, pastviny a lesy. V jižní části města pak částečně zasahuje do zástavby skladových a výrobních areálů.

Stavba má začínat v prostoru okružní křižovatky ulic Štemberkova a končit v blízkosti Lipovky severně od Rychnova.

Data o stavbě v číslech:
Hlavní trasa měří 4600 m, jde o celkem 96 stavebních objektů: 96.

Celková délka mostů na přeložce I/14 bude 330 m.
Součástí jsou 2 mimoúrovňové křižovatky, 2 úrovňové (1 okružní) a úprava jedné okružní.
Vybudovány budou dvě protihlukové stěny v celkové délce 102 m.
Bude třeba upravit a vytvořit přeložky ostatních komunikací včetně cyklostezky, inženýrských sítí, vodohospodářských objektů (31), objetků elektro (25), trubních vedení (5).
Předpokládaná cena stavby: 978 703 856 Kč (bez DPH).

Mohlo by vás také zajímat: Cesta do Solnice má být bezpečnější. Začne stavba okružní křižovatky U Voříšku

Zdroj: Deník/Jana Kotalová