V pondělí 5. června k varhanám usednou talentovaní varhaníci - studenti základních uměleckých škol, konzervatoří, univerzit a vysokých uměleckých z celé České republiky, aby poměřili své umění v rámci prvního ročníku soutěže konané na počest uznávaného skladatele a velké osobnosti druhé poloviny 18. století Jana Křtitele Vaňhala, který v Opočně působil od svých osmnácti let.

Celkem dvaadvacet soutěžících je rozděleno do dvou kategorií, soutěžní vystoupení začínají v 9 hodin a budou probíhat celý den. O vítězích rozhodne tříčlenná odborná porota.

Ze sobotního žehnání obnoveným varhanám, které rozezněl první koncert.
Špičkově obnovené varhany v Opočně nemají konkurenci široko daleko

Pořádající spolek PROVARHANY připravil pro soutěžní klání také slavnostní úvod v podobě zahajovacího koncertu, který se uskuteční v neděli 4. června od 19 hodin a zahraje na něm vynikající polský varhaník Roman Perucki, jeden z porotců této soutěže.

O významu a unikátnosti akce svědčí udělené záštity náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martiny Berdychové a starostky Opočna Šárky Škrabalové. Uskutečnění Varhanní soutěže Jana Křtitele Vaňhala podpořila Nadace ČEZ.