„Dendrochronologie je metoda datování dřevěných prvků podle ročního přírůstku dřeva, tedy letokruhů, postupným překryvem pro jednotlivé druhy stromů a oblasti. Vzorky mohou být odebrány vrtem, řezem a v některých případech může být dřevo datováno z fotografie letokruhů (nábytek, desky). Podle toho, jak se stromu daří, narůstá jeho dřevo. Změřením šíře alespoň 50 po sobě jdoucích letokruhů, jejich srovnáním s křivkou dnes již dosahující v Čechách do 12. století a přítomností posledního podkorního letokruhu je pak možné určit dobu skácení stromu s přesností na půl roku,“ vysvětlila podstatu vedoucí muzea Pavla Skalická.

A výsledek? „Krov nad hlavní částí objektu byl zhotoven ze smrků a jedlí skácených v létě roku 1806. Podkorní letokruhy datující rok kácení nebyly ukončeny, což znamená, že tyto stromy byly káceny v průběhu vegetační sezóny cca květen – srpen. Stropní trám světnice je smrkový a byl skácen mezi lety 1805–1807,“ uvedl Tomáš Kyncl ve své zprávě z výzkumu.

Na tento výsledek navazují historické závěry, které Pavla Skalická popsala takto: „Dům čp. 185 postihl 9. května 1806 požár a kromě střechy zasáhl také vnitřní prostor. Můžeme se domnívat, že dům byl ihned opravován, protože i v minulosti bylo běžné kácet stromy v klidovém zimním období, k letnímu kácení museli mít obyvatelé Dobrušky dobrý důvod. Kamenné obvodové zdi zůstaly pravděpodobně stát, oprava byla rychlá. Krov nad západní částí je na první pohled mladší a je zhotoven z velmi subtilních trámů, které nebylo možno datovat (neměly dostatek letokruhů).“

Dodejme, že se jednalo o obrovský požár města, kdy podle kroniky: „Během tří hodin lehlo popelem 269 domů s radnicí i věží, pivovarem, kostelem, zvonicí, děkanstvím, kostnicí, sladovnou, dvěma školami, chudobincem, masnými krámy, pěti židovskými domy, synagogou a 69 stodol.“

Domek, kde se Věk narodil, neuchránil ani potok Brtva, který ho obtékal.

Proč se právě nyní v Dobrušce rozhodli pro dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí domku?

„Jednak proto, že krov dožívá a střechu rodného domu čeká velká rekonstrukce. Tedy v budoucnu by to třeba již nebylo možné. Podle stáří krovu můžeme pracovat s projektem. Dalším důvodem bylo, že vývoji objektu a spolu s ním celého prostoru za novoměstskou branou nebyla věnována dostatečná pozornost a údaj v památkovém katalogu, že se jedná o stavbu vzniklou po roce 1806 bez bližší specifikace, se nám nezdál dostatečný. A nakonec jsme také byli badatelsky zvědaví,“ uzavřela Pavla Skalická.

Zvědavost však neskrývali také občané města, kteří na facebookovém profilu muzea tipovali výsledky průzkumu. Pouze jeden z 34 soutěžících se trefil tzv. do černého, když uvedl letopočet 1806. Většina věřila, že krov pamatuje dobu narození Františka Vladislava Heka.