Nové názvy takto získalo celkem šest ulic. „Jmény vybranými podle postav románu Karla Poláčka chce město  připomenout osobu tohoto rodáka a slavného autora a vzdát mu také úctu," uvedla místostarostka města Michaela Zimová.
Pět ulic dostalo název podle jmen kluků, kteří jsou ústředními postavami románu: Bajzova, Zilvarova, Kemlinkova, Bejvalova a Jirsákova. Šestá ulice nese jméno Fajstova, podle pana Fajsta, což byl v románu starý mládenec a milovník starých mravů.
Sedmá nově pojmenovaná ulice s Poláčkovým dílem nemá nic společného a nese jméno Ke Včelnému.
V lokalitě Nová Sibiř na východním okraji Rychnova vzniká nové sídliště několika desítek rodinných domů, které na soukromých pozemcích staví privátní investoři. „Aby si lidé již nyní mohli zapsat adresy budovaných domů, přistoupilo město k pojmenování ulic," řekla Michaela Zimová. Trasování vychází z územního plánu města.

Ulice a jejich názvyZastupitelstvo města rozhodlo o pojmenování sedmi ulic v lokalitě Nová Sibiř. Šestice ponese název po postavách z románu Karla Poláčka Bylo nás pět. Sedmá zase dostala název podle oblíbeného lesoparku.
Názvy:Bajzova, Zilvarova, Kemlinkova, Bejvalova, Jirsákova, Fajstova 
a Ke Včelnému.


V lokalitě Sibiř již jedna ulice spjatá s literaturou je. „V roce 2007 schválilo městské zastupitelstvo přejmenování původně cesty spojující Javornickou ulici a Jabloňovou alej, na ulici Bohumila Hrabala," uvedl znalec rychnovské historie a reálií Josef Krám.
V románu Karla Poláčka bylo nás pět zvěčnil autor své rodiště. Knihu napsal krátce před odchodem do Terezína v roce 1943, poprvé vyšla až po válce. Po Poláčkovi je v Rychnově pojmenované náměstí. Před Pelclovým divadlem od roku 2003 stojí sochy pěti chlapců a psa Pajdy z Bylo nás pět.