„Do jednotlivých volebních místností, kterých je na území  města 12, dodáváme seznamy voličů a také elektroniku, protože výsledky se ukládají na nosiče dat," uvedla Bohumila Týfová z oddělení správy vnitřních věcí s tím, že ve spolupráci se statistiky již proběhly dvě celostátní zkoušky, které prověřily funkčnost systému na zpracování výsledků voleb.

V Rychnově má samotnou přípravu volebních místností  na starosti úřad tajemníka. „Na našem odboru ale budou čekat pracovníci Českého statistického úřadu, kteří budou výsledky z jednotlivých místností sčítat a výsledky odesílat do ústředí v Praze," vysvětlila Alena Židová, vedoucí odboru správních činností v Rychnově nad Kněžnou. Sama očekává, že úplné výsledky by měly být známy poměrně brzy, protože sčítání hlasů je jednodušší než třeba ve volbách krajských. Ovšem za předpokladu, že se nestane nic neočekávaného.

V prostorách odboru prý není co připravovat, ale do samotných volebních místností nelze většinou zasahovat dříve než v pátek, protože slouží svému běžnému provozu. V Rychnově je jich celkem 14.