V minulém týdnu se malý sen stal skutečností. Sýpka – Muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách, které vzniklo také díky více než 31 milionové dotaci z Regionálního operačního programu Severovýchod, získalo zvláštní ocenění v soutěži Gloria musaealis 2013.

Rokytnická sýpka uspěla v kategorii počin roku. Sedmičlennou porotu zaujal způsob, jakým je návštěvníkům minulost prezentována. „Muzeum Orlických hor ve zrekonstruované městské sýpce je příkladem iniciativy a nadšení, které vedly k úspěšnému počinu, podporujícímu kulturní a turistický rozvoj regionu.

Jde o moderní muzejní expozici s řadou nápaditých interaktivních prvků, přibližující přírodu Orlických hor i tradiční řemeslnou produkci,“ shodli se hodnotitelé.

Návštěvníci neobdivují exponáty pouze ve skleněných vitrínách, ale mohou si řadu věcí osahat a vyzkoušet. V řemeslném koutku si například mohou zkusit na tkalcovském stavu vyrobit šálu či kobereček anebo vytvořit obrázek pomocí malby na sklo.

Obdivovat také mohou exponáty spojené s řemesly, která byla a jsou pro Orlické hory a podhůří typické. Na jednom místě tak poznají, co obnášelo například uhlířství či popelářství. Další patro pro změnu představuje živočichy, kteří v regionu žijí anebo kdysi ještě žili.

Unikátním počinem je skleněná voliéra, která prostupuje všechna patra a jsou v ní k vidění exponáty zvířat, především ptactva. Jaké vydávají zvuky a zkusit je rozeznat, mohou turisté díky interaktivní aplikaci.

Ve XII. ročníku Gloria musaealis soutěžilo celkem 61 muzeí a galerií z celé České republiky s 90 projekty.