V pondělí by oslavil kulaté výročí smrti Jan Laichter, který zemřel před 70 lety.
Literární autor JAN LAICHTER se narodil 28.12.1858 v Dobrušce. Byl to nakladatel, autor próz a pamětí. Podílel se na redakci Ottova slovníku naučného a Ruské knihovny. V jeho nakladatelství vyšlo mnoho naučných děl a beletrie domácích i cizích autorů. Snažil se také o vlastní literární tvorbu. V roce 1945 získal titul za zásluhy o rozvoj českého písemnictví a rozsáhlou nakladatelskou činnost. Jan Laichter zemřel 31.10.1946 v Praze.

Dnes by měl narozeniny ANTONÍN BEDNÁŘ, ten se narodil před 120 lety ve Vamberku. Byl to dirigent a skladatel. Studoval na pražské konzervatoři u B. Förstra a V. Nováka. Navštěvoval varhanické oddělení a vzdělával se v dirigování. Koncertoval jako klavírní virtuóz. Činný byl zvláště jako sbormistr četných těles, např. Pěveckého sdružení východočeských učitelů. Pohostinsky dirigoval i v zahraničí. V roce 1922 -23 dokonce doprovázel P. Ludikara na jeho turné v severní Americe. Skládal také scénickou hudbu, klavírní skladby a sbory. Antonín Bednář zemřel 2. března 1949.

Dnes zavzpomínáme také na básníka JOSEFA KRATOCHVÍLA, ten se narodil 29. 11. 1850 v Rychnově nad Kněžnou. Byl to opravdu všestranný člověk, stal se básníkem, epikem, dramatikem. Psal historické prózy, dále byl žurnalistou a osvětovým pracovníkem. Stal se středoškolským profesorem, překládal z němčiny a španělštiny. Josef Kratochvíl studoval na Akademickém gymnáziu a v letech 1871-74 na filozofické fakultě v Praze, ale studia nedokončil. V letech 1874-78 učil na českém gymnáziu v Brně. Od roku 1879 pracoval jako žurnalista v Pardubicích (Stráž na východě a Perštýn), později v Prostějově (Hlasy z Hané). Od roku 1889 žil v Praze, pracoval v Pražských večerních novinách, v Čechu a po jeho sloučení s Katolickými listy zde působil až do roku 1903. Poté přešel do redakce časopisu Budivoj v Českých Budějovicích. Zemřel 1. 11. 1921 v Praze.