Co o sobě prozradiliObě výstavy –  jak velikonoční, tak i tu vánoční, hodlají spolky pořádat každoročně.

„Máme dobrý pocit z toho, že se naše činnost rozšířila z té čistě spolkové na tvořivou spolupráci," radují se organizátoři výstav.

Velkou pomocí oběma organizacím v jejich činnosti je podpora místních obecních úřadů, za co jim prý patří veliké poděkování.

Organizace se zvou na své výroční členské schůze a navazují spolupráci, a to také na poli vystavovatelské činnosti. Například na výstavách k výročí 
v obcích Potštejn  a Záměl vystavovaly obě vždy vedle sebe.

Jeho hlavním účelem není zisk medu, jak se mnoho lidí domnívá, ale je to opylení rostlin. Členové v organizaci se starají o více než 400 včelstev. Celkem má spolek kolem pětačtyřiceti členů. Patří mezi ně zástupci takřka všech generací.

Nejstaršímu členu je pětaosmdesát let. Velkou zálibou řady včelařek z organizace je pečení a zdobení medového pečiva. Jejich práce bude k vidění také na velikonoční výstavě.

Zahrádkáři: Zahrádkáři sdružují členy z obcí Potštejn a Záměl. Organizace úzce spolupracuje se spolkem včelařů.

Spolek má osmačtyřicet členů, kteří spolu podnikají řadu výletů, na kterých si prohlubují své znalosti z tohoto oboru.

Zahrádkáři se věnují pěstování ovoce i zeleniny, ale také květin. Pořádají výroční schůze a na besedy si zvou zajímavé odborníky. Zahrádkáři také vystavují na řadě výstav.

Stejně jako včelaři se shodují na tom, že se mezi členy spolku vytvořil přátelský vztah.

Společně například oslavují velká životní jubilea. Některé jeho členky se také věnují výrobě a zdobení perníčků. ⋌(zem)