„Sedmnáctý ročník byl poctou orlickoústeckým betlemářům. A byla to pocta opravdu důstojná. Pod ústředním stromem – velkou borovicovou koulí – upoutaly pozornost velké figury z betlému Jarolíma Štantejského a po celé levé straně defilovaly orlickoústecké malované originály od vánočního, tříkrálového přes hromniční až po unikátní betlém postní," uvedli hlavní organizátoři akce Jan Tydlitát a Martin Šeda.

Pestrost materiálů, z kterých byly vystavené betlémy zhotovené, byla letos bezkonkurenční. Vedle papírových ústeckých, přes polychromované nebo přírodní dřevořezby tu nechyběly betlémy z pálené hlíny, ze šustí, z cínu, betlémy textilní, háčkované, paličkované anebo ty perníkové s nepostradatelnou vůní. Celkem se jich sešlo 145.

Chloubou výstavy byly díky sběratelům betlémy z 90. let 19. století od známých tvůrců J. Mullera, J. Sperlicha či A. Adámka. Unikátem byl také kouzelný čtyřmetrový betlém, jejž zapůjčily na výstavu autorky Helena Rázková z Javornice a Blanka Kampová z Pardubic.
Přestože je sedmnáctý ročník  u konce, práce na dalším už začínají. (ryd)

V neděli 29. prosince se po 17. hodině zavřely dveře velkého sálu Společenského centra za posledním návštěvníkem výstavy Betlémů z kraje Orlických hor. Její sedmnáctý ročník byl poctou orlickoústeckým betlemářům. A byla to pocta opravdu důstojná. Celkově výstavu shlédlo na 12.000 návštěvníků. Pod ústředním stromem – velkou borovicovou koulí – upoutaly pozornost velké figury z betlému Jarolíma Štantejského a po celé levé straně defilovaly orlickoústecké malované originály od Vánočního, Tříkrálového, přes Hromniční až po unikátní betlém Postní.

Pestrost materiálů, z kterých byly vystavené betlémy zhotovené, byla letos bezkonkurenční. Vedle papírových ústeckých, přes polychromované nebo přírodní dřevořezby tu nechyběly betlémy z pálené hlíny, ze šustí, z cínu, betlémy textilní, háčkované, paličkované, betlémy perníkové s nepostradatelnou vůní, z vytlačovaného perníku z kouzelných starých dřevěných forem, betlémy z drátu, vytlačované do plechu, betlémy malované na skle, ze sádry, z přírodnin i dřevořezby adjustované do skořápky z kokosového ořechu.

Sešlo se jich tu na 17. výstavě 145, některé tu měly svou premiéru. Nechyběli autoři, jejichž díla jsme tu nikdy nepostrádali, řezbáři Jarmila Haldová, Jan i Václav Plockovi, Jan Červený, Lubomír Zeman. Chloubou výstavy byly díky sběratelům betlémy z 90. let 19. století od známých tvůrců J. Mullera, J. Sperlicha, A. Adámka. Mimořádnou pozornost si zasloužil betlém Jiřího Loudy z Pardubic s průčelím rychnovského zámeckého chrámu Nejsvětější Trojice s výjimečným zachycením Svaté rodiny, která na druhém zámeckém nádvoří přijala pozvání na divadelní loutkové představení Matěje Kopeckého. Na jevišti postavili Lubomír Zeman s Milanem Jíchou velký čtyřmetrový Náchodský betlém inspirovaný podobou středověkého města a hned vedle se těšily oblibě betlémové figury zhotovené na II. Rychnovském dřevořezání 2013.

Kouzelný čtyřmetrový betlém zapůjčily na výstavu autorky Helena Rázková z Javornice a Blanka Kampová z Pardubic. Desítky malebných postav panenek využily k zobrazení staročeského řemeslného betlému. Dalo by se psát o dalších zajímavých výtvorech, mezi něž patřila i mistrovská kovová plastika Františka Bečky z Ústí nad Orlicí i nádherné podmalby na skle Václava Hejnáka z Ústí nad Orlicí. Ale není možné vynechat autorku, která zatím nechyběla na žádné rychnovské výstavě. Háčkované prostorové betlémy stejně jako stovky dokonalých ozdob paní Libuše Hlaváčkové se těší mimořádnému obdivu každý rok.  K ní se postupně zapojují další ženy – výtvarnice. Jejich ozdoby háčkované, patchworkové, vyšívané, drhané, ozdoby z drátů, z korálků, stuhové koule, se staly na výstavě přehlídkou lidské dovednosti a skvělých nápadů. Jejich materiálová pestrost překonala všechny předchozí ročníky. Mimořádným hitem byly ozdoby z quillingu zapůjčené od Zdenky Munzarové z Třebihoště. A pokud jste zkoušeli počítat to, co viselo na všech borovicích a stříbrných smrcích v sále, tak vám napovíme. Bylo jich tam 1.150. Nad tou další výstavou si dovolujeme ponechat jeden velký otazník. Ale ta, která před několika dny skončila, určitě stála za to a dle zájmu, jemuž se těšila, se určitě povedla. Děkujeme všem, kteří ji připravili, realizovali, účinkovali v podvečerních vystoupeních a také všem sponzorům.

Jan Tydlitát a Martin Šeda