Stalo se tak již počtvrté. Cenu v kategorii „Poskytovatel sociální služby" převzali zástupci Domácího hospicu Duha, Střediska rané péče Sluníčko a Domova Dědina působícího na Rychnovsku.

Centrum Domova Dědina se dvěma ubytovacími pavilony je v Opočně. Do jeho působnosti spadají ještě ubytovací střediska v Českém Meziříčí, Přepychách a Klášteře nad Dědinou nedaleko obce Ledce.

Služby chráněného bydlení nabízí ve městech Třebechovice pod Orebem, Jaroměři a Novém Městě nad Metují.

Ocenění všech pracovníků „Dědiny"

Osobnostmi sociální oblasti se staly Marie Rohulánová, Marcela Hauke a Alena Goisová, ředitelka Domova Dědina. „Jsou to ocenění dlouholeté práce všech našich zaměstnanců vykonávajících práci, která možná není na veřejnosti tolik vidět, ale pomáhá lidem, kteří pomoc potřebují," tvrdí Alena Goisová.

„Není to jenom o tom, že si uděláte určenou práci. Každý z nás v Domově Dědina nechává kus sebe. Klienti domova se stávají součástí našich životů."
Nejlepšími projekty jsou letos „Bydlení v síti" organizované „Skokem do života", „Hradecké dny sociální práce" pořádané Univerzitou Hradec Králové a projekt

„Proč zrovna já?" Probační a mediační služby.
Cenu sociálních služeb udělovali hejtman Lubomír Franc, radní pro sociální oblast Josef Lukášek a předseda sociálního výboru zastupitelstva Otakar Kalenda. Rozdána byla ještě celá řada dalších ocenění.

Doktor Josef Zita byl in memoriam oceněn jako Osobnost sociální oblasti za svou dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost. Za dlouholetý přínos se Osobností sociální oblasti stala Růžena Rýglová.

Uděleno bylo také osm čestných uznání.

Posláním Domova Dědina je formou celoročních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou žít samostatně nebo s podporou terénních služeb ve svém bydlišti tak, aby uživatelé služeb směřovali v maximální možné míře ke své psychické a fyzické soběstačnosti a aby se co nejvíce začlenili do společnosti.