Důvodem je vystoupení Lípy nad Orlicí ze svazku, i fakt, že o stejném kroku uvažoval jeho největší člen – Týniště nad Orlicí. Podle starostky města Jany Galbičkové zastupitelé nesouhlasili s výší příspěvku, která činila dvacet korun ročně na obyvatele, celkem tedy s částkou kolem 122 tisíc korun ročně. „Připadalo jim to neekonomické. Žádali jsme o jeho snížení, ale svazek to odmítl," prozradila starostka.

Dobrovolný svazek obcí Poorlicko
Sdružoval deset obcí – Týniště nad Orlicí, Borohrádek, Albrechtice nad Orlicí, Žďár nad Orlicí, Veliny, Bolehošť, Čermná nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Nová Ves
Fungoval 22 let, byl zakladatelem společnosti na likvidaci odpadů Odeko. Věnoval se dalším aktivitám – informační centrum v Kostelci, dotace atd.

Podobný názor má i vedení Lípy nad Orlicí. I zde zastupitelé projevili zájem svaz opustit. Zdálo se jim, že svazek již neplní svůj původní účel – tedy řešení problému s odpadem – a že jeho přínos není velký. „Vystoupili jsme 30. září. Svazek podle zastupitelů pozbyl významu. Svazky nezískávají dotace jednoduše, jejich činnost obnáší vysoké nároky – jak legislativní, tak účetní. V tomto případě bez větší návratnosti," poznamenává starostka Lípy Monika Vrátilová.

Svazek se musí s o obcí vyrovnat a bude ho to stát peníze, jejichž ztráta by se do jeho chodu promítla. Kdyby vystoupilo ještě Týniště, byla by ekonomická situace svazku kritická. Ačkoli to ještě v červnu letošního roku, kdy většina týnišťských zastupitelů hlasovala proti vystoupení ze svazu, vypadalo, že město zůstane jeho součástí, situace se změnila.

„Starostka Jana Galbičková na říjnové poradě starostů svazku sdělila, že je stále pod silným tlakem zastupitelů, aby město ze svazku vystoupilo. Nedokážu si to vysvětlit. Nebudu zastírat, že je to nepříjemné. Velké město má být vždy hybatelem a tahounem. Postoj Týniště nebyl ve svazku vnímám pozitivně," prozradil jeho předseda a starosta Albrechtic nad Orlicí Jaromír Kratěna. Týniště podle něj ztratilo určité renomé. „Přál bych si, aby se disharmonie neprohlubovala, abychom spolu komunikovali na dobré úrovni," řekl.

Jak již bylo zmíněno, Týniště podle jeho starostky vedla k vystoupení ze svazku ekonomická stránka. „Příspěvek byl vysoký, vyšší než přínos," řekla Deníku.
Podle Jaromíra Kratiny však nejde nahlížet jen na finanční návratnost investice. „Návratnost není přímá, ale investice s sebou nesou další profity," tvrdí předseda svazku a starosta v jedné osobě.

Členem uskupení byl také Borohrádek. Jeho starostu Martina Moravce likvidace svazku mrzí. „Za jeden rok ve funkci starosty jsem ho vnímal jako subjekt, který se vzájemnou interakcí zástupců samospráv snažil o společný rozvoj území členských měst a obcí. Letitá společná spolupráce měla zcela jistě pozitivní vliv na celé území mikroregionu. Mrzí mě, že svazek končí, neboť jsme měli připravené další aktivity, cíle a vize do dalších několika let," řekl. Podle jeho slov bylo například navrhováno vybudování nové cyklostezky z Borohrádku do Čermné nad Orlicí či vybudování nových cyklotras, které by propojily Pardubický a Královéhradecký kraj.