Vypukne ve 14 hodin v kulturním sále Lena a návštěvníci se mohou těšit na duo Míra Toman s dcerou, které zahraje k tanci a poslechu, a nebude chybět ani překvapení pro ženy. Příchozí čeká na přivítanou dobrá káva, čaj, punč nebo pivko a pochutnat si budou moci na sladkém dezertu. Vstupné je symbolické - 30 korun.

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ) připadá každoročně na 8. března, jde o mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.

Jaké jsou kořeny svátku MDŽ a jak se vyvíjel?

Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud tamní Socialistické strany USA; velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku. Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová[3] pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA,[4] mezi jeho cíle patřilo volební právo žen. Pevné datum nebylo stanoveno, bývalo v únoru a březnu.

Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci,[1] která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickou obdobu Dne matek.

Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů[5] a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.