Lokální potíže s pitnou vodou mohou mít jen venkovské domácnosti odkázané na mělké studny.

„Žádná obec nás nepožádala o dodávky pitné vody v cisternách ani nevyužila možnosti napojení na náš systém. Pokud jde o naše zdroje, hladiny podzemní vody zatím vůbec neklesají,“ řekl Petr Kavalír, výrobně-technický náměstek firmy Vodárenská společnost Chrudim, která zásobuje pitnou vodou 82 102 obyvatel. Podle něj přispěla k doplnění zdrojů podzemní vody letošní zima s velkou sněhovou pokrývkou a vytrvalé deště v květnu.

Podobně argumentuje i ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Josef Fedák. „Navíc v létě je sice o něco vyšší spotřeba, ale zase téměř nedodáváme vodu třeba do škol, kde jsou prázdniny,“ uvedl Fedák. Vodovodní soustavy Pardubic, Chrudimi a Hradce Králové jsou propojeny do takzvaného skupinového vodovodu, takže místní výpadky mohou být doplněny z jiných oblastí.