Více než třicet obcí a částí obcí v regionu nemá vodovod. Obyvatelé jsou odkázáni na studny jako zdroje pitné vody. Sedm set stálých obyvatel rychnovského regionu není napojeno na veřejný vodovod. Zdrojem vody pro jejich domácnosti jsou studny.


Vodovod nemají

Dvacet obcí by stávající situaci chtělo vyřešit do roku 2015. Dalších šestnáct však zřejmě zůstane ještě po roce 2015 odkázaných na vlastní zdroje.
Dohromady se bude jednat o více než sedm set obyvatel. Většinou jde o oblasti, kde žijí sotva dvě desítky lidí. Podle počtu obyvatel však největší vesnicí bez vodovodu na Rychnovsku je Zdobnice a hned za ní se drží Nová Ves.


„Veřejný vodovod nemáme. Jednotlivá stavení zde jsou posazená poměrně daleko od sebe. Obtížně bychom řešili i otázku kopcovitého terénu. Odjakživa se tu lidé spoléhali na vlastní zdroje, tedy studny,“ prozradila včera starostka Zdobnice Jana Gruntová.


To, že obec nedisponuje vodovodem, neznamená, že by tu snad lidé žili v horších podmínkách než ve městech. „Jsem Zdobničák a stavíme si tu i nové bydlení. Na studnu jsme zvyklí odjakživa. Doma však normálně otočím kohoutkem a teče voda. Záchod je splachovací, nikoli suchý. Pokud jsou potíže s vodou, tak v případě, že vypadne elektrický proud. To se však stává i ve městech,“ komentoval život bez veřejného vodovodu Jiří Ullrich ze Zdobnice.


Samospád?

Zásobení pitnou vodou ze studní řeší lidé různě. Někdo má studnu výš než domek, takže nepotřebuje žádná čerpadla a voda jde do domu samospádem. „Takhle to máme vyřešené u stávajícího bydlení. U rozestavěného domku jsme však studnu kopali a vodu z ní bude hnát čerpadlo,“ pokračoval Ullrich.


Čistírny

„V územním plánu počítáme se změnami. Stávající situaci chceme řešit menšími čistírnami odpadních vod. Co se týká kanalizace, tak objekty jsou vybavené septiky, které je nutné pravidelně vyvážet,“ pokračovala starostka Zdobnice Jana Gruntová.
Také další obce, které nedisponují veřejným vodovodem, mají stejný důvod, proč jim takové zařízení schází. Vybudování by bylo extrémně finančně náročné. Stavení jsou daleko od sebe, osady jsou až kilometry vzdálené od veřejných vodovodů, na něž by mohly být napojeny. O veřejný vodovod nemá do budoucna zájem pouze obec Proruby.