Zástupci občanské iniciativy na společném jednání s představiteli městského úřadu a investora přeložky komunikace II/298 prosadili požadavek na vypracování hlukové studie obchvatu. Přestože projektová dokumentace stavby už hlukovou studii obsahuje, investor stavby Královéhradecký kraj na nový požadavek přistoupil. V nové hlukové studii společnosti Empla AG se oproti předchozím výpočtům navýšila intenzita dopravy na severní větvi obchvatu mezi kruhovým objezdem a zaústěním stávající komunikace z centra o 550 vozidel. Při tomto navýšení intenzity dopravní zátěže po dopočtu směrů od Českého Meziříčí dle požadavků občanů se sice mírně zvýšila vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku, a to asi o půl decibelu. Do stanoveného hygienického limitu však zůstala velká rezerva.

Opočno také požádalo o zvážení možnosti využít při stavbě nové technologie – nízkohlučného asfaltového koberce. Kvůli nutnosti čištění speciálního asfaltu tlakovou vodou a s ním spojené nižší životnosti povrchu a obtížnosti opravy poškozených lokálních míst město od tohoto požadavku zřejmě ustoupí.